Talentontwikkeling

Ieder kind heeft talenten. En hoe meer je die talenten prikkelt, hoe groter de kans dat ze aan de oppervlakte komen en zich ontwikkelen. Wetenschap- en techniekonderwijs is bij uitstek geschikt om een belangrijke bijdrage te leveren aan talentontwikkeling. Het nodigt hen uit om zich onderzoekend op te stellen en met creatieve oplossingen te komen. Om door te denken en door te vragen.

Kinderen zijn van nature geïnteresseerd in de wereld om zich heen. Ze zijn enthousiast en nieuwsgierig, kunnen scherp waarnemen en slimme en onverwachte vragen stellen. Ze leren het liefst door zelf op onderzoek uit te gaan en te experimenteren en kunnen problemen op een originele manier benaderen. Lees hieronder de ervaringen van diverse leerkrachten met het geven van wetenschap- en techniekonderwijs.

Hanno van Keulen, Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding: “Wetenschap- en techniekonderwijs sluit aan bij de directe, zintuiglijke ervaring. Vragen dringen zich daardoor gemakkelijk op. Je kunt ergens met je handen aan zitten, iets maken, uitproberen en uitzoeken. Dit is voor leerlingen een heel natuurlijke manier om te leren en zich te ontwikkelen.”

Directeur Annette Hesseling van basisschool Oranje Nassau in Zwammerdam: “Diverse studies tonen aan dat kinderen beter leren als ze verwonderd worden. Dat bereik je als leerkracht niet door te vertellen hoe het zit, maar juist door leerlingen zelf antwoorden op hun vragen en oplossingen voor hun problemen te laten verzinnen.”

Dit is ook de ervaring van Mariska Faber, leerkracht op basisschool De Horizon in Prinsenbeek: “De kinderen blijven me verbazen met de conclusies die ze trekken en de vragen die bij ze opkomen”, vertelt ze. “Hoe minder ik stuur, hoe verder zij gaan. Je hoeft helemaal niet alles te weten, zij weten al een heleboel.”

Cindy Raaijmakers, techniekcoördinator Basisschool St. Trudo in Helmond: “Doordat kinderen enthousiast zijn over de technieklessen en ze zich er zo bij betrokken voelen, onthouden ze beter wat ze geleerd hebben.”

Titia Verbeek, directeur Clausschool in Linschoten: “Ieder kind heeft een talent. (…) Kinderen bloeien op als hun talent gezien wordt. Als echte doeners hun klasgenoten kunnen helpen, krijgen zij de kans te excelleren. (…) Ze vinden het zo leuk om met techniek bezig te zijn, dat dat hen stimuleert om zich ook voor de andere vakken in te zetten. Het is mooi om zo de verschillende talenten van kinderen te kunnen stimuleren en benutten.”

 21ste eeuwse vaardigheden

Met goed W&T-onderwijs doen leerlingen spelenderwijs allerlei vaardigheden op die hun later goed van pas komen. De zogenoemde vaardigheden van de 21e eeuw. Dat zijn onder meer:

  • creativiteit en ontwerpen
  • communiceren
  • samenwerken
  • kritisch denken
  • abstract denken en logisch redeneren
  • probleemoplossend vermogen

Ook op kennisnet.nl is hierover informatie te vinden.

Aan de ontwikkeling van de 21-eeuwse vaardigheden kan W&T-onderwijs een belangrijke bijdrage leveren. Zeker als het gebaseerd is op Onderzoekend & Ontwerpend Leren.

Als leerlingen bijvoorbeeld samen uitzoeken hoe je zeep dunner maakt, welke bal in de gymzaal het beste rolt en waarom, of hoe je een stabiele toren bouwt, vraagt dit ook om logisch redeneren. Om ruimtelijk inzicht. Onderling overleg. Ze worden uitgedaagd om verbanden te leggen en hun waarnemingen en inzichten in taal uit te drukken.

Omdat leerlingen met wetenschap en technologie uiteenlopende vaardigheden ontwikkelen, kunnen zowel denkers als doeners erin uitblinken. Door kleine successen raken ze geïnspireerd om door te vragen, hulp in te schakelen, verder te experimenteren en te leren. Dat leidt tot betere prestaties en daarmee nieuwe succesjes die hen ook weer motiveren om nóg verder op onderzoek uit te gaan. Zo dagen ze zichzelf voortdurend uit om hun grenzen te verleggen.