Waarom wetenschap- en techniekonderwijs?

Wetenschap- en techniekonderwijs (W&T-onderwijs) stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende blik bij kinderen. Door de aanpak van Onderzoekend & Ontwerpend Leren ontwikkelen zij 21e-eeuwse vaardigheden als kritisch denken, ondernemingszin, vindingrijkheid en creativiteit. Vaardigheden die belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt van morgen, voor die beroepen waarvan we nu nog niet weten hoe ze eruit komen te zien. Jet-Net helpt basisscholen om te starten met en les te geven in W&T, om ervoor te zorgen dat elke leerling de kans krijgt bètatechnische en ict-vaardigheden te ontwikkelen.

Vroeg beginnen

Techniek en technologie wordt een steeds belangrijker onderdeel van de samenleving. Elk jaar komen er in Nederland tienduizenden banen in de techniek bij en de vraag neemt alleen maar toe. Alle hens aan dek dus om zo veel mogelijk jongeren voor een technische loopbaan te interesseren. Om dat te bereiken kun je kinderen niet vroeg genoeg met wetenschap en technologie laten kennismaken. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die al jong op een enthousiasmerende manier met techniek in aanraking komen, later eerder een studie in die richting kiezen.

Talentontwikkeling

Ieder kind heeft talenten. Hoe meer je die talenten prikkelt, hoe groter de kans dat ze aan de oppervlakte komen en zich ontwikkelen. W&T-onderwijs is bij uitstek geschikt om een belangrijke bijdrage te leveren aan talentontwikkeling. Het nodigt hen uit om zich onderzoekend op te stellen en met creatieve oplossingen te komen.

Onderzoekend & Ontwerpend Leren

W&T-onderwijs gebaseerd op Onderzoekend & Ontwerpend Leren sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Kinderen leren veel door te experimenteren. Onderzoekend Leren speelt in op hun natuurlijke neiging om op verkenning te gaan en uit te zoeken hoe de wereld in elkaar zit. Waarom drijft een stuk hout? Is frisdrank slecht voor je tanden? Hoe werkt een heftruck? Bij Ontwerpend Leren ligt de nadruk op het bedenken van een oplossing of product. Kun je van zeewater drinkwater maken? Hoe vouw je een vliegtuig dat zo lang mogelijk blijft zweven? Als kinderen zich over dit soort vragen buigen, steken ze veel op. Niet alleen over het onderwerp, ze leren ook samenwerken, zelfstandig en kritisch nadenken, creatieve oplossingen verzinnen en presenteren.

Onderzoekend & Ontwerpend Leren onder de knie krijgen

Bijdragen aan kerndoelen

W&T-onderwijs volgens de principes van Onderzoekend & Ontwerpend Leren levert een concrete bijdrage aan de volgende kerndoelen:

  • TULE 42: leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
  • TULE 44: leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving verbanden te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
  • TULE 45: leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Meer over deze kerndoelen vind je op tule.slo.nl.

Nationaal Techniekpact

Onze benadering sluit aan bij het Techniekpact. Hierin hebben overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen de opdracht opgepakt om het W&T-onderwijs te verbeteren en de aantrekkingskracht van de technische sectoren te vergroten. Meer over het Techniekpact lees je op www.techniekpact.nl.