Bedrijfsbezoek

Wil je met je leerlingen graag een bezoek brengen aan een bedrijf om in de praktijk te laten zien wat er in les is behandeld? Of misschien om het werken in de techniek tastbaarder en aantrekkelijker te maken? Lees hier hoe je een bedrijfsbezoek met blijvend leereffect organiseert.

Goed voorbereiden

Om je goed voor te bereiden op het bedrijfsbezoek bedenk je waarom je een bedrijfsbezoek wilt organiseren. Als het doel helder is, is de kans groter dat het bedrijfsbezoek aansluit bij jouw verwachtingen (en dat van de leerlingen) en het bedrijfsbezoek een succes wordt! Het bedrijfsbezoek leent zich goed om aan te sluiten bij een thema dat op school centraal staat, bijvoorbeeld over gezondheid, het weer, bouwen of techniek, wetenschap, de oudheid, muziek, etc.

Bedrijf zoeken in de regio

De leerlingen of hun ouders kunnen suggesties doen voor een bedrijf dat ze willen bezoeken. Ook kan je via Jet-Net & TechNet een passend bedrijf in de buurt zoeken. Vervolgens breng je een oriënterend bezoek aan het bedrijf, waarna je bepaalt welke aspecten van het bedrijf bijdragen aan de les of het thema op school. Je kunt tijdens het bedrijfsbezoek opdrachten met bijvoorbeeld rekenen, taal of ruimtelijk inzicht geven. Voordat je op bedrijfsbezoek gaat, bereid je dus een les of meerdere lessen voor om in het bedrijf te (laten) geven.

Voorbereidende lesbrief

Als je op bedrijfsbezoek gaat is het voor het bedrijf, de leerlingen en jouzelf prettig als de groep goed voorbereid is. je kunt dit bijvoorbeeld doen met behulp van deze lesbrief met filmpjes. Hierin beschrijven we drie korte voorbereidende opdrachten die je met de leerlingen kunt uitvoeren. Tijdens het bedrijfsbezoek gaan de leerlingen zelf aan de slag: onderzoeken, uitproberen, ontwerpen. Een afsluitende les op school zorgt ervoor dat de nieuw opgedane kennis goed beklijft.

In tien stappen een bedrijfsbezoek organiseren

Hieronder beschrijven we alle stappen die doorlopen worden tijdens het organiseren van een bedrijfsbezoek.

  1. Formuleer het doel en een mogelijk thema voor het bedrijfsbezoek.
  2. Zoek contact met een Jet-Net & TechNet-netwerk in jouw regio. Zij kunnen je helpen met het vinden van een bedrijf in de buurt (leerlingen kunnen ook suggesties doen voor een bedrijf).
  3. Je bezoekt het bedrijf om te kijken welke aspecten in het bedrijf aansluiten bij de groep. Welke lessen kun je hier (laten) geven?
  4. Je bereidt de les voor (bij voorkeur in een lesbrief, zodat de les ook voor collega’s beschikbaar is).
  5. Je bespreekt de les met het bedrijf, zodat het bedrijf goed voorbereid is op het bezoek.
  6. Je legt een datum voor het bedrijfsbezoek vast.
  7. Je regelt eventueel ouders voor het vervoer en om de kinderen in het bedrijf te begeleiden.
  8. Je geeft een voorbereidende les in de klas (dat is mogelijk aan de hand van deze lesbrief).
  9. Het bedrijfsbezoek vindt plaats.
  10. Je evalueert met het bedrijf en maakt eventueel afspraken voor een volgend bedrijfsbezoek.