Starten met techniekoriëntatie

Bedrijfsbezoeken en gastlessen zijn een efficiënte vorm van loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). Voor een effectieve vorm van LOB kunnen de volgende punten je helpen.

Vroeg beginnen met loopbaanoriëntatie

Begin zo vroeg mogelijk met LOB implementeren, want stereotype denkbeelden over techniek vormen zich op jonge leeftijd. Maak ook onderscheid tussen leerlingen met een duidelijke interesse in techniek en twijfelaars.

Voorbereiden en reflecteren

Zorg voor samenhang in het LOB-programma en betrek ouders bij het proces. Maak leerlingen duidelijk waarom een activiteit belangrijk is en hoe deze bijdraagt aan het oriëntatieproces. Je leest in de whitepaper LOB en techniek hoe je jongeren praktijkervaringen geeft die ertoe doen. Eerste Hulp Bij Techniekoriëntatie (EHBTO) helpt jou en je leerlingen bij de voorbereiding en reflectie van dit soort LOB-activiteiten.