Ook deelnemer worden?

Lees meer

Jonge leerlingen interesseren voor techniek, een beroep, of jóuw bedrijf. Wat werkt?

Een aanpak à la Netflix met een serie video’s die jongeren verleidt om te kiezen voor techniek: dit mooie voorbeeld komt van het samenwerkingsverband tussen vmbo-scholen en het bedrijfsleven in de regio’s Noordwest-Veluwe en Kampen bij Sterk Techniekonderwijs. Waarbij in 2020 ook de regio Zwolle aansloot en de regio’s Rijk van Nijmegen en Twente nu in de startblokken staan om hun leerlingen en rolmodellen via deze onderscheidende aanpak te promoten. Laat je inspireren door hun verhaal en profiteer van hun learnings, zodat dit ook voor jouw school of bedrijf kan werken. Bekijk ook hoe ze daarbij gebruik hebben gemaakt van de 7 werelden van techniek en de inzichten uit het Bèta&TechMentality-model van Jet-Net & TechNet.

In 2020 gingen de regio’s Noordwest-Veluwe, Kampen en Zwolle aan de slag om samen nieuwe, positieve beelden bij hun doelgroepen onder de aandacht te brengen en deze te laten beklijven. De nieuwe BLIQ op techniek zag het licht en er is heel veel bereikt én ook veel geleerd. In dit artikel delen de initiatiefnemers Michèl van der Feen (programmamanager STO NW-Veluwe en Kampen) en Gerritje Cornelisse (directeur NXtv), de inzichten en resultaten uit de BLIQ-campagne 2020 graag met andere scholen en bedrijven, die leerlingen duurzaam willen verleiden om te kiezen voor techniek(onderwijs). Je hoeft immers maar één keer het wiel uit te vinden om er daarna sectorbreed mee aan de slag te gaan.

 • Werk samen om negatieve beeldvorming tegen te gaan
  Want het beeld van techniek is in Groningen net zo irreëel als in Zeeland en de beroepsbeelden die jongeren hebben bij de wereld van – bijvoorbeeld – Wonen, Werk & Verkeer zijn net zo beperkt als bij die van Mens & Gezondheid. Sterke, negatieve frames kunnen we alleen vervangen door het consistent communiceren van goed doordachte, positieve frames over techniek. Wanneer iedere STO-regio, of bedrijf z’n eigen aanpak en beelden communiceert is dat én zonde van het geld én inefficiënt. Je kunt in je eentje immers niet de massa maken die nodig is om echt tussen de oren te komen;
 • Segmenteer je boodschap goed
  Jongeren en hun beïnvloeders hebben hun eigen kanalen, hun eigen taal en hun eigen online gedrag. Wil je duurzaam contact met ze opbouwen, dan zal je dus verschillende aanvalsplannen moeten ontwikkelen;
 • Zorg voor heel veel contactmomenten
  Eén video, brochure, website, activiteit kan de sterke, negatieve beelden niet bijsturen. Langdurig (samen) dezelfde boodschap communiceren, op basis van een serieuze contentstrategie en een lange adem werken wél;
 • Breng techniek dichtbij
  Uit onderzoek* dat werd uitgevoerd onder vmbo-leerlingen in bovengenoemde regio’s naar hun beelden van techniek bleek:

a. Het imago van techniek is nog minder goed dan van tevoren gedacht;
b. De kennis over techniek is beperkt (jongeren zien de techniek om hen heen niet);
c. Jongeren hebben moeite om beroepen naar zichzelf te vertalen;
d. Zowel jongens als meiden vinden techniek niet echt iets voor meiden;
e. Het zelfbeeld van deze leerlingen is vaak laag, waardoor alles wat lijkt op hightech en innovatie ver van ze afstaat;
f. Ze leren het liefste mét en van andere jongeren;
g. Een positieve ervaring bij een bedrijf of met een rolmodel sorteert het beste effect.

Punt f en g bieden gelukkig enorm veel kansen om de conclusies a t/m e te veranderen! Haal techniek dichtbij, breng jongeren in contact met rolmodellen, laat ze samen met medeleerlingen techniek beleven, neem ze serieus en maak techniek tastbaar voor ze (en voor hun beïnvloeders!).

 • Betrek je doelgroepen bij je communicatie en ga naast ze op de bank zitten.
  Er wordt nog veel te vaak (goedbedoeld) vanuit het perspectief van de zender gedacht. Vooral voor technische bedrijven is het soms lastig om niet puur vanuit hun techniek te ‘zenden’. Maar, hoewel die techniek geweldig kan zijn: het werkt niet. En zéker niet bij jongeren. We bereiken onze doelgroepen alleen als we vanuit het perspectief van de jongeren en/of hun beïnvloeders durven te denken en te communiceren.

Een paar cijfers:

 • De door leerlingen gedeelde posts haalden soms wel 500% meer bereik. Bewijs voor de stelling dat jongeren vooral geïnteresseerd zijn in wat hun vrienden doen;
 • BLIQ publiceerde telkens twee nieuwe video’s uit een hele serie in één week. De Netflix-aanpak, bekend bij onze doelgroepen. Resultaat: In één week leidde dit tot circa 2.000 unieke, regionale videoweergaven en een bereik van 12.800 profielen op Facebook en 18.900 op Instagram. Let op: dit is 80% van de leeftijdsdoelgroep die aanwezig is in de genoemde regio’s op social media. En hierbij zijn de klassikaal bekeken video’s niet eens meegeteld. Het werkt dus om veel, vaak en langdurig afleveringen uit een herkenbare serie te promoten.
 • Eenmaal op NXtv (het techniek-kanaal waar alle video’s bij elkaar staan) kijkt de gemiddelde bezoeker drie video’s achter elkaar. Maar liefst 65% kijkt de video ook helemaal uit. Terwijl een gemiddelde video van minder dan 2 minuten slechts een uitkijkpercentage van 37% heeft (bron: Emerce). Conclusie: content voor deze doelgroep moet ‘snackable’ zijn om ze geboeid te houden.

Herhaling is de kracht van de boodschap. Dat was zo en dat blijft zo. Communiceer dus gestructureerd, structureel en langdurig om goed tussen de oren te komen. In de eerste fase van BLIQ richten we ons daarom vooral op het beïnvloeden van de kennis rondom techniek(onderwijs) in de aangesloten regio’s. In fase 2 en 3 gaan we, samen met leerlingen en bedrijven, interactief werken aan de houding en het gedrag ten aanzien van techniek en het vmbo. Dit doen we door samen een verdiepingsslag te maken en beroepsbeelden zichtbaar en tastbaar te maken en consistent dezelfde boodschap te communiceren: techniek is heel dichtbij én een geweldige toekomst voor heel veel jongeren.

Meer weten?
Wil je meer weten over de BLIQ aanpak? Klik hier naar de infographic waar de strategie op een overzichtelijke manier is weergegeven. Bel gerust als je vragen hebt, of een nadere toelichting wilt. In 2020 startten de regio’s Noordwest-Veluwe, Kampen en Zwolle deze mooie reis en inmiddels zijn STO Nijmegen, Twente en Apeldoorn ook uit de startblokken gekomen om de nieuwe blik op techniek structureel onder de aandacht te brengen in hún regio.

Ook Jet-Net & TechNet heeft tools ontwikkeld die helpen bij het enthousiasmeren van jongeren voor techniek. Wil je jouw leerlingen ook het brede beeld van techniek laten zien en ze hun talenten en drijfveren voor technologie helpen ontdekken? Er zijn volop kosteloze tools beschikbaar om je daarbij te ondersteunen. Kijk hier voor een overzicht.

Kijk hier voor een overzicht van alle tools voor scholen die willen samenwerken met bedrijven. En hier voor een overzicht van alle tools voor bedrijven die willen samenwerken met vo-scholen.

Terug naar overzicht

Meer inspiratie