Ook deelnemer worden?

Lees meer

Multi-STEM: meertaligheid in bètatechnisch onderwijs

In een eerder gepubliceerd onderzoek van Jet-Net blijkt dat culture achtergrond weldegelijk een rol speelt bij de technische profiel- of studiekeuze van jongeren. Gelukkig zijn er partijen die zich er hard voor maken om deze jongeren te interesseren voor bètatechniek. Eén van deze partijen is Multi-STEM. Dit consortium richt zich op inclusie van die doelgroep binnen schoolvakken als rekenen, wiskunde, techniek en natuurwetenschappelijke vakken (internationaal als STEM aangeduid). Daarbij worden de mogelijkheden onderzocht om de waarde van meertaligheid van leerlingen te erkennen en te benutten. 

Multi-STEM wil ervoor zorgen dat meertalige kinderen zich gezien en gehoord voelen, en dat ze volop kunnen participeren in het onderwijs. Meertalige kinderen bezitten kennis en vaardigheden in hun thuistaal die in een eentalige Nederlandse omgeving niet (voldoende) aangesproken worden. Daarom ontwikkelt Multi-STEM strategieën waar zowel Nederlands als de thuistaal gebruikt kan worden. Door een kind gebruik te laten maken van ál hun talen bevorder je niet alleen de schoolprestaties, maar zorg je er ook voor dat een kind zich gezien en betrokken voelt. Multi-STEM is een consortium van de Universiteit Utrecht (penvoerder), Hogeschool Utrecht en Hogeschool IPABO.

Een voorbeeld waar ze op dit moment mee bezig zijn is dat onderzoekers, samen met leerkrachten, op zoek zijn naar om in het basisonderwijs óók de thuistaal te gebruiken om de rekenvaardigheid te ontwikkelen. Daarnaast zijn ze bezig om leraren (in opleiding) te stimuleren om in hun les over de geschiedenis van windmolens, ook de Arabische geschiedenis aan bod te laten komen. De gedachte is dat daardoor ook leerlingen met een migratieachtergrond het gevoel krijgen dat hun geschiedenis en hun thuistaal positief onderdeel uitmaken van de vorm en inhoud van het onderwijs.

Wil je meer weten over Multi-STEM? Ga naar hun website en ontdek de meertalige rekenles en de les over de geschiedenis van windmolens.

Terug naar overzicht

Meer inspiratie