• Actueel

 • Ook deelnemer worden?

  Lees meer
  06 juni 2018

  Extra geld voor vmbo techniek

  Alle vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen in 2018 en 2019 extra geld om te investeren in techniekonderwijs. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de technische profielen BWI, PIE, M&T gaat het om c.a. €1500,- per leerling in 2018 en €3000,- per leerling in 2019, de gemengde leerweg ontvangt de helft van dit bedrag. Vanaf 2020 komt per jaar gemiddeld 100 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van regionale plannen. Alle scholen met beroepsgericht vmbo (alle profielen) ontvangen circa €50,- in 2018-2019 per bovenbouw-leerling in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en de helft voor de gemengde leerweg om mensen vrij te spelen om de regionale plannen te maken. Dat laat minister Slob (Onderwijs) vandaag aan de Tweede Kamer weten in een brief.

  Er is een stevige investering nodig om de middelen waarmee het techniekonderwijs zijn werk moet doen, weer op niveau te kunnen krijgen. Om deze transitie te kunnen maken, is het wel van belang dat vmbo-scholen, mbo-instellingen, lokale bedrijven en overheden intensief samenwerken. De aanpak versterkt de stappen die sommige regio’s al hebben gezet, bijvoorbeeld in het kader van het Techniekpact, Toptechniek in bedrijf, Jet-Net & TechNet en het Regionaal investeringsfonds mbo. Om de huidige situatie van het technisch vmbo goed in kaart te brengen is vanuit Toptechniek in bedrijf de instroom van de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 gevisualiseerd door middel van landkaarten.

  Omdat planvorming niet van de ene op de andere dag is afgerond, wordt de aanpak in drie fases verdeeld. Zie ook de infographic (.pdf).

  Fase 1: Aanloopfase 2018 – 2019
  Scholen krijgen een klein jaar om samen met elkaar, het mbo en het bedrijfsleven een plan te maken en in te dienen voor 1 april 2019. Alle scholen met een beroepsgericht vmbo ontvangen daarvoor een bedrag van circa €50,- per bovenbouwleerling BB/KB en de helft voor GL. Met dat geld krijgen scholen de ruimte om aan de planvorming en het benodigde netwerk te werken.

  Tegelijkertijd moeten scholen nu al aan de slag om het niveau van het techniekonderwijs te verhogen, daarom krijgen scholen in 2018 en 2019 voor elke bovenbouwleerling BB/KB in de profielen PIE, BWI en M&T circa €1500,- per leerling in 2018 en €3000,- in 2019 om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Voor de leerlingen in de GL gaat het om de helft van deze bedragen. Er wordt ruim negen miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verdere professionalisering van beroepsgerichte docenten.

  Fase 2: Transitiefase 2020 – 2023
  Vanaf schooljaar 2019/2020 gaan scholen in hun regio aan de slag met de gemaakte plannen. In vier jaar tijd zal er een goede balans moeten worden gevonden tussen de vraag van de arbeidsmarkt en de onafwendbare daling van leerlingenaantallen. Daarvoor zijn scherpe en gedurfde keuzes nodig en moeten regio’s verder kijken dan smal opleiden en gebruik maken van de mogelijkheden om andere profielen technologisch vorm te geven.

  Fase 3: Structurele fase 2024 en verder
  Op basis van evaluatie wordt de omslag naar een dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs bestendigd. De kern daarvan is dat het techniekonderwijs de middelen krijgt om innovatief te blijven, zodat het zich voortdurend blijft aanpassen aan de snelle ontwikkelingen in de techniek en technologie.

  Informatiebijeenkomsten
  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) organiseert, samen met Stichting Platform VMBO, PBT en uitvoeringsorganisatie DUS-I, 3 informatiebijeenkomsten over de investeringen in het vmbo-techniek. De bijeenkomsten vinden plaats in Eindhoven, Utrecht en Zwolle en duren van 14.30 tot 16.30 uur.

  • Dinsdag 19 juni: Aristo, Vestdijk 30, Eindhoven
  • Maandag 25 juni: Jaarbeurs MeetUp, Jaarbeursplein 6A, Utrecht
  • Dinsdag 3 juli: Bilderberg Grand Hotel Wientjes, Zwolle

  Aansluitend aan elke bijeenkomst is er een informatiemarkt. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

  Terug naar overzicht

  Meer nieuws

  Nieuws - 04 april 2024

  Jet-Net herinneringen uit het veld

  De afgelopen jaren hebben verschillende regiocoördinatoren, docenten en managers van bedrijven zich ingezet voor techniekpromotie onder jongeren samen...

  Lees meer
  Nieuws - 26 maart 2024

  Jet-Net gaat regionaal verder

  De landelijke aansturing en organisatie van activiteiten en campagnes van Jet-Net stopt, maar het concept gaat regionaal verder....

  Lees meer
  Nieuws - 06 maart 2024

  Career Days van start in Zwolle

  Deze week vinden op woensdag en donderdag de Career Days plaats! De aftrap is woensdag in Zwolle waar...

  Lees meer