Ook deelnemer worden?

Lees meer

Drie redenen waarom W&T-onderwijs talentontwikkeling bij kinderen stimuleert

Ieder kind heeft een talent, maar als die talenten niet worden aangesproken, blijven ze vaak onder de oppervlakte. Wetenschap- en techniekonderwijs is dé manier om al die talenten aan te boren: zowel doeners als denkers kunnen erin uitblinken. Met techniekonderwijs ontwikkelen leerlingen uiteenlopende vaardigheden, denk bijvoorbeeld aan logisch redeneren, ruimtelijk denken, communiceren, overleggen en samenwerken. Wij geven je drie redenen waarom W&T-onderwijs talentontwikkeling bij kinderen stimuleert.

1. Techniekonderwijs sluit aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en verwondering van kinderen

Kinderen zijn enthousiast, nieuwsgierig, kunnen scherp waarnemen en slimme en onverwachte vragen stellen of antwoorden geven. “Veel wetenschap- en techniekonderwijs is heel aanschouwelijk en sluit aan bij de directe, zintuiglijke ervaring. Vragen dringen zich daardoor gemakkelijk op. Je kunt ergens met je handen aan zitten, iets maken, uitproberen en uitzoeken. Dit is voor kinderen een heel natuurlijke manier om te leren en zich te ontwikkelen”, zo vertelt Hanno van Keulen, Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding. W&T-onderwijs is gebaseerd op Onderzoekend & Ontwerpend leren en sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Het speelt in op hun natuurlijke neiging van verkenning over hoe de wereld in elkaar zit. Titia Verbeek, directeur Clausschool in Linschoten, vindt dat techniek zich bij uitstek leent om kinderen een onderzoekende houding aan te leren. “Kinderen die op de basisschool al dingen durven uit te proberen, zullen ook in de rest van hun leven gemakkelijker uitdagingen aangaan”, volgens Titia. “Het gaat er niet om of iets wel of niet lukt, het gaat om het leerproces.”

2. Kinderen leren door zelf te doen en te ervaren

“Techniek is leuk. Je kunt er je fantasie in kwijt en het is uitdagend. Als iets niet werkt, begin je opnieuw en zoek je uit waarom het eerst fout ging. Ik vind het spannend om dat zelf te onderzoeken”, vertelt Matthijs (12 jaar). Kinderen kunnen tijdens het techniekonderwijs alles zelf doen en ervaren, waardoor zij intrinsiek gemotiveerd raken. Zij ontdekken en leren spelenderwijs. Op deze manier dagen zij zichzelf voortdurend uit hun grenzen te verleggen. Precies daar zit ook de uitdaging voor het onderwijs: de stimulans bieden om kinderen een hoger niveau te laten bereiken dan waar ze zonder stimulans zouden uitkomen. Techniekonderwijs ís die stimulans.

3. Met techniekonderwijs kunnen kinderen hun talent ontdekken en daarin excelleren

W&T-onderwijs is oriëntatie op jezelf en de wereld. Kinderen leren de materiële werkelijkheid te begrijpen en hun talenten hierin te herkennen. Volgens Hanno van Keulen krijgen leerkrachten de mogelijkheden voor talentontwikkeling als het ware op een presenteerblaadje aangereikt wanneer ze onderwijs geven met wetenschap en techniek. “Het is zaak om voor elk kind, jongen of meisje, met veel of weinig aanleg, een opwaartse talentspiraal te creëren en het kind te helpen om te presteren in de eigen excellente-prestatierange.” Daarbij is het belangrijk om met materialen en vraagstukken te komen die kinderen aanspreken volgens Hanno. Dit houdt in dat je als docent aantrekkelijk lesmateriaal moet gebruiken waardoor kinderen zich ergens in kunnen herkennen maar ook dat je daarna aandacht moet geven aan specifieke talenten van kinderen. Zo zegt Hanno: “Vaak is er een volwassene nodig, een ouder, een leerkracht, om geduldig door te vragen, de aandacht te richten en het kind te helpen de ervaringen en ideeën onder woorden te brengen. Deze activiteiten van reflecteren en expliciteren helpen om ervaringen om te zetten in leerresultaten.”

Maak een start met W&T-onderwijs

Wil jij nu ook aan de slag met talentontwikkeling van kinderen met behulp van wetenschap- en techniekonderwijs? Ons aanbod helpt je!

  • Het handige werkboek ‘Zo maakt jouw basisschool een vliegende start met Wetenschap & Techniek’ helpt je in zes concrete stap een goed begin te maken. Vraag hier het werkboek aan.
  • Doe de Quickscan; een handzame online test die inzicht geeft in de stand van het techniekonderwijs op jouw school.
  • Gebruik de 7 werelden van techniek in jouw lessen en laat jouw leerlingen techniek ontdekken vanuit hun eigen belevingswereld.
Terug naar overzicht

Meer inspiratie