• Actueel

 • Ook deelnemer worden?

  Lees meer
  02 juli 2019

  Save the date Profielenberaad

  Voor de 16e keer organiseert het Profielenberaad een symposium op donderdagmiddag 31 oktober 2019 voor profielscholen en hun organisaties, in Utrecht van 12.00 -17.00 uur met als thema:

  Eigen-wijze curriculumontwikkeling

  Een ‘vlootschouw’ van projecten van profielscholen en -organisaties

  Inspelend op de rapportage van Curriculum.nu tonen Profielorganisaties en scholen bijzondere voorbeelden van projecten en leerplannen die zij hebben ontwikkeld en uitgevoerd. Centraal staat de vraag: hoe gaan scholen om met de 30% vrije ruimte in het curriculum, en hoe haken we op eigen-wijze in op de overige 70%? Hoe slagen we erin om leraren en scholen weer de actieve en creatieve rol terug te geven waarmee we beter inspelen op actuele ontwikkelingen, nieuwe wetenschappelijke inzichten en op de leerbehoefte van leerlingen?

  Bij de voorbereiding van deze bijeenkomst zijn de Profielorganisaties actief betrokken. Ieder van hen brengt uit eigen kring scholen en onderwijsprojecten naar voren die op een succesvolle wijze invulling geven aan hun concept – of het nu gaat om LOOT, NLT, Cultuurprofiel, Technasium, Global Citizen Network, Beta Challenge, Jetnet-Technet, WON of anderszins.

  Naast een markt van profielorganisaties en workshops met aansprekende voorbeelden van curriculumontwikkeling zal vanuit wetenschappelijke invalshoek professor dr.Monique Volman (UvA/Kohnstamm Instituut, lid Onderwijsraad, lid adviesraad SLO) een bijdrage leveren, waarbij ze ingaat op het belang van actieve betrokkenheid van scholen en leraren bij curriculum-ontwikkeling. Ook Alida Oppers (Directeur-generaal po/vo van het Ministerie van OCW) heeft aangegeven aanwezig te willen zijn.

  Met deze bijeenkomst willen we niet alleen elkaar inspireren, maar ook richting Ministerie van OCW, sectororganisaties en politiek duidelijk maken dat scholen en leraren zelf een grotere rol kunnen en willen spelen in de ontwikkeling van het curriculum van de toekomst.

  Hebt u belangstelling? Noteer dan al vast donderdagmiddag 31 oktober 2019 in uw agenda. Bent u zelf zo’n (profiel-)school die beschikt over een aansprekend onderwijsproject of kent u een collega(-school), aarzel niet om dit te melden via profielenberaad@slo.nl, dan nemen we graag contact op met u c.q. de betrokken school/collega. U ontvangt begin september de uitnodiging met het definitieve programma en een link om u aan te melden.

  Terug naar overzicht

  Meer nieuws

  Nieuws - 08 mei 2023

  ‘Door corona is de context van techniek cruciaal gebleken’

  Jongeren hebben meer behoefte aan praktijkopdrachten en context in de les, dat blijkt uit dit onderzoek dat wij...

  Lees meer
  Nieuws - 03 mei 2023

  ‘Er liggen veel kansen in het verhelderen van het beeld dat leerlingen van techniek hebben’

  Ieder schooljaar zijn er opnieuw veel leerlingen die talent hebben voor bètatechniek, maar uiteindelijk niet kiezen voor een...

  Lees meer
  Nieuws - 25 april 2023

  Succesfactoren: hoe verhogen we de keuze voor een technisch profiel?

  De afgelopen jaren zien we een afname in het aantal jongeren dat kiest voor een technisch profiel op...

  Lees meer