• Actueel

 • Ook deelnemer worden?

  Lees meer
  17 oktober 2018

  Jet-Net & TechNet bedrijven bieden ondersteuning bij sterk regionaal techniekonderwijs

  Den Haag, 17 oktober 2018 – Vandaag hebben CEO’s van Jet-Net & TechNet bedrijven de afspraak gemaakt met Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van OCW, om regionaal een actieve bijdrage te leveren aan het versterken van het technisch vmbo.

  • Ministerie van OCW stelt structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar;
  • Bedrijfsleven gaat minimaal 10% co-financieren in regionale plannen in geld of natura. Bijvoorbeeld door open stellen faciliteiten, professionalisering van docenten, praktijkopdrachten en stages.

  Vmbo- en mbo-scholen worden gevraagd om samen met het bedrijfsleven te komen tot plannen ter verbetering van het techniekonderwijs in het vmbo. Vanuit het ministerie van OCW is hiervoor structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar. De bedrijven zullen een voortrekkersrol nemen in het betrekken van collega’s uit de regio, met name uit het mkb, om actief te participeren in de regionale plannen. Deze afspraak werd gemaakt tijdens het jaarlijkse overleg tussen OCW en Jet-Net & TechNet bedrijven, het netwerk van technologische bedrijven dat werkt aan het inspireren van jongeren voor een technische opleiding en beroepen.

  Marjan Hammersma, over de uitkomst van het overleg: “We zijn blij dat bedrijven zich actief gaan inzetten om te komen tot sterker techniekonderwijs in het vmbo. De uitdagingen voor de toekomst liggen niet alleen op het bord van het onderwijs. Bedrijven moeten hier ook echt hun verantwoordelijkheden pakken. Fijn dat we nu concreet hierover met Jet-Net & TechNet bedrijven afspraken hebben kunnen maken.”

  Rol van het bedrijfsleven in planvorming technisch vmbo

  In de regionale plannen voor het technisch vmbo speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol als het gaat om de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s, die goed aansluiten op de arbeidsmarkt.

  • Eén van de criteria van de regeling “Sterk Techniekonderwijs 2020-2023” is dat het bedrijfsleven in de regionale plannen minimaal 10% moet co-financieren in geld of natura.
  • Voorbeelden hiervan zijn het ter beschikking stellen van bepaalde bedrijfsfaciliteiten ten behoeve van het lesprogramma, het organiseren van activiteiten ter professionalisering van docenten en de inzet van het bedrijfsleven bij praktijkopdrachten en stages.

  De vrienden van Jet-Net & TechNet, bestaande uit de twintig grootste bedrijven aangesloten bij dit netwerk, gaan een voortrekkersrol spelen in de ondersteuning van het technisch vmbo. Zo zal IBM ondersteuning bieden om het onderwijs te helpen tot goede plannen te komen. Dit doen zij bijvoorbeeld door de inzet van IBM-professionals die met vmbo scholen en andere belanghebbenden zoals bedrijven en MBO opleidingen, de uitdagingen vanuit verschillende perspectieven gaan doorgronden om tot nieuwe oplossingen te komen. De inzet van data over instroomcijfers, demografie en arbeidsmarkt vormen daarbij een belangrijke basis.

  Peter Zijlema, General manager IBM Benelux: “Goed en flexibel techniek-onderwijs is essentieel voor de groei van de economie en de toekomst van Nederland. Daarom helpen we graag mee de scholieren en studenten goed voor te bereiden op de banen van de toekomst. Een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijven is essentieel en daar dragen wij graag aan bij.”

  Belang van sterk techniekonderwijs

  Het belang van sterk techniekonderwijs is, gezien de grote vraag naar technici op de arbeidsmarkt, voor het bedrijfsleven groot. De verwachting is dat deze vraag de komende jaren verder zal toenemen door maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid, digitalisering en vergrijzing. De Jet-Net & TechNet bedrijven hebben de afgelopen zestien jaar veel ervaring opgebouwd met het inspireren van jongeren voor een technische opleiding en beroepen. Om deze interesse bij jongeren te vergroten is het van belang dat het onderwijs zich continu blijft ontwikkelen in samenwerking met het regionale bedrijfsleven.

  Terug naar overzicht

  Meer nieuws

  Nieuws - 04 april 2024

  Jet-Net herinneringen uit het veld

  De afgelopen jaren hebben verschillende regiocoördinatoren, docenten en managers van bedrijven zich ingezet voor techniekpromotie onder jongeren samen...

  Lees meer
  Nieuws - 26 maart 2024

  Jet-Net gaat regionaal verder

  De landelijke aansturing en organisatie van activiteiten en campagnes van Jet-Net stopt, maar het concept gaat regionaal verder....

  Lees meer
  Nieuws - 06 maart 2024

  Career Days van start in Zwolle

  Deze week vinden op woensdag en donderdag de Career Days plaats! De aftrap is woensdag in Zwolle waar...

  Lees meer