• Actueel

 • Ook deelnemer worden?

  Lees meer
  05 oktober 2016

  Jet-Net en TechNet bundelen krachten in TecWijzer

  Vandaag heeft staatssecretaris Sander Dekker, van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de nieuwe publiek-private samenwerking TecWijzer gelanceerd. In TecWijzer bundelen Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, en TechNet (regionale kringen van bedrijven en scholen) hun netwerken. Doel van deze krachtenbundeling is om te zorgen dat scholen één netwerk en aanspreekpunt hebben voor het bevorderen van techniekonderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven.

  ‘Deze samenwerking maakt het makkelijker voor scholen en bedrijven om werk te maken van techniek, bèta en technologie in de klas’, zei Dekker bij de lancering. ‘Door de samenwerking kunnen bovendien alle scholen in het basis en voortgezet onderwijs kennis maken met techniek.’ Jet-Net en TechNet bereikten tot nog toe 1000 scholen. Dat wordt de komende jaren door TecWijzer uitgebreid naar alle 7000 basisscholen en alle 635 middelbare scholen.

  Locatie van de lancering was een bijeenkomst georganiseerd door TechniekTalent.nu en Platform Bèta Techniek tijdens het Generation Discover Festival van Shell. Vertegenwoordigers uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid discussieerden hier over verbeterde samenwerking ten behoeve van instroom van jongeren in techniek.

  Over TecWijzer

  TecWijzer gaat naast het realiseren van meer regionale netwerken van scholen en bedrijven ook sturen op kwaliteit van deze netwerken en de verschillende programma’s die in deze netwerken worden gebruikt aan de hand van te ontwikkelen, transparante kwaliteitscriteria. Tevens zal TecWijzer een digitaal loket gaan inrichten dat alle activiteiten en programma’s voor techniekonderwijs ontsluit. Swanette Jukema wordt de directeur-bestuurder van TecWijzer. Zij heeft een jarenlange ervaring in het onderwijs als bestuurder van diverse organisaties en heeft meerdere samenwerkingsverbanden voor bedrijven en techniekonderwijs opgezet.

  Swanette Jukema: ‘We gaan doorbouwen op de ervaring en de netwerken die er zijn. Gezamenlijk komen we overal in het land, op elke school. En we betrekken de expertise en de inzet van bedrijven en organisaties erbij. Samen bouwen we zo aan sterkere netwerken van scholen en bedrijven.’

  Bedrijfsleven nodig voor beter techniekonderwijs

  De toenemende technologisering van de arbeidsmarkt vraagt om meer gekwalificeerde technici. Om aan deze vraag te voldoen, is het nodig kinderen al op jonge leeftijd te enthousiasmeren voor techniek, bèta en technologie. In het Nationaal Techniekpact 2020 hebben vertegenwoordigers van overheden, onderwijs en bedrijfsleven afgesproken dat in 2020 alle scholen structureel aandacht besteden aan wetenschap en technologie in hun schoolprogramma. Om dit te realiseren is het belangrijk dat scholen en bedrijven meer regionaal gaan samenwerken. Bedrijven kunnen scholen ondersteunen door bijvoorbeeld wetenschap en technologie letterlijk in de klas te brengen, door praktijkopdrachten aan leerlingen te geven die passen bij hun opleiding, of door gastdocentschap.

  Terug naar overzicht

  Meer nieuws

  Nieuws - 08 mei 2023

  ‘Door corona is de context van techniek cruciaal gebleken’

  Jongeren hebben meer behoefte aan praktijkopdrachten en context in de les, dat blijkt uit dit onderzoek dat wij...

  Lees meer
  Nieuws - 03 mei 2023

  ‘Er liggen veel kansen in het verhelderen van het beeld dat leerlingen van techniek hebben’

  Ieder schooljaar zijn er opnieuw veel leerlingen die talent hebben voor bètatechniek, maar uiteindelijk niet kiezen voor een...

  Lees meer
  Nieuws - 25 april 2023

  Succesfactoren: hoe verhogen we de keuze voor een technisch profiel?

  De afgelopen jaren zien we een afname in het aantal jongeren dat kiest voor een technisch profiel op...

  Lees meer