• Actueel

 • Ook deelnemer worden?

  Lees meer
  30 november 2023

  Het vernieuwde Jet-Net Loket brengt onderwijs en bedrijfsleven echt samen

  Jet-Net lanceert het vernieuwde Jet-Net Loket, een matchingtool die vraag en aanbod van scholen en het technisch bedrijfsleven in de regio samenbrengt. In de database kunnen docenten zoeken naar bedrijven voor gastlessen, stages of een bedrijfsbezoek. Bedrijven kunnen zich er mooi presenteren en komen rechtstreeks in contact met werknemers van de toekomst. De tool is gratis voor alle gebruikers. Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) testte de pilotversie van het vernieuwde Jet-Net Loket. Fleur Besters, programmamanager talentontwikkeling bij het KOP, vertelt wat het Jet-Net Loket hen brengt.

  Fleur Besters richt zich op de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Werk is er genoeg bij de leden van het KOP. Maar hoe gaat zij ervoor zorgen dat jongeren, schoolverlaters, die banen ook gaan invullen? Fleur heeft een groot vertrouwen in de ontmoeting: ‘Het belangrijkste is dat bedrijven de scholen weten te vinden en omgekeerd. Dat ze ook echt snappen wat er bij de ander speelt en weten waarom iets wel of niet kan. Daarbij hoort ook dat je zorgt dat jongeren tijdens hun studie al terecht kunnen in het bedrijfsleven.’

  Het KOP maakt al sinds 2019 gebruik van het Jet-Net Loket: ‘Van oudsher hebben we hier in de Kempen al een systeem met techniekcoaches, die met name in het basisonderwijs gastlessen geven en bedrijfsbezoeken organiseren. Dan is het natuurlijk handig als je in een database kunt zien of een bedrijf open staat voor een bedrijfsbezoek. In coronatijd was dat allemaal niet mogelijk. Toen hebben we leskisten geïntroduceerd waarmee docenten zelfstandig met hun leerlingen aan de slag konden. Die stelden we samen met partnerbedrijven met vooral duurzame materialen en een video van het bedrijf waarin ze iets uitleggen over de techniek, maar ook laten zien welke beroepen je allemaal hebt’.

  Ook voor het primair onderwijs
  Het KOP zocht een tool waarmee bedrijven en scholen elkaar konden vinden, maar ze wilden ook niet het wiel opnieuw uitvinden: ‘Je moet niet iets gaan ontwikkelen wat al bestaat en werkt. We hebben het Jet-Net Loket dan ook direct omarmd. Al heel snel hadden we er veel bedrijven in zitten. Maar we kwamen er ook achter dat alleen het middelbaar onderwijs niet voldoende was. Je moet echt de kleintjes al vanaf hun geboorte warm maken voor de techniek en laten ervaren wat er allemaal te doen is. Dan moet je op de basisschool al beginnen. Sommige kinderen komen van huis uit helemaal niet in aanraking met techniek. Maar er zijn ook kinderen van wie de vader of moeder bijvoorbeeld in de metaal zit. Die moeten de kans krijgen om andere sectoren binnen de techniek te ontdekken.’

  Het nieuwe Jet-Net Loket is dankzij de feedback van het KOP nu ook beschikbaar voor het primair onderwijs. Ook kunnen er clusters gemaakt worden. Dit houdt in dat één beheerder inzicht heeft in alle bedrijven en scholen uit het eigen cluster. Jet-Net wil hiermee bereiken dat het platform zelfvoorzienend is en dat bestaande netwerken er helemaal zelfstandig mee aan de slag kunnen.

  Onderdeel van een complete strategie
  Volgens Fleur biedt het cluster het idee van een collectief, zelfs als een soort ’keurmerk’. Maar vooral ziet ze het Loket als onderdeel van een complete strategie, qua communicatie en samenwerking: ‘We willen dat eigenlijk alle jongeren drie, vier keer per jaar in contact komen met het bedrijfsleven. Dat kan met een stage, bedrijfsbezoek, sollicitatietraining, profielwerkstuk of een lespakket. Bij alle activiteiten die wij organiseren verwijzen we naar het Loket, omdat we willen dat onderwijs en bedrijfsleven deze tool als standaard gaan gebruiken. Zo hebben we laatst een bijbaantjesmarkt georganiseerd op een school met 35 bedrijven, waarbij jongeren direct konden solliciteren. Dat was zo’n groot succes dat we het gaan uitbreiden naar alle middelbare scholen hier. En die bedrijven verwijzen dan ook weer naar het Loket: “We staan er ook op, ga eens kijken”. Het zou nog mooier zijn als bedrijven op het Loket ook kunnen aangeven wanneer ze een bijbaantje beschikbaar hebben’.

  Het vernieuwde Loket

  Geen ‘ons-kent-ons’
  Een ander groot pluspunt van het Jet-Net Loket vindt Fleur dat jongeren er ook een stageplek kunnen zoeken en daar ook meteen de juiste contactpersoon vinden. ‘In de Kempen is het informele circuit heel sterk. Dat is op zich mooi, dat een docent en een ondernemer elkaar bij het voetbalveld op zaterdag tegenkomen en de docent zo een mooie stageplaats voor Piet regelt. Op zich prima, maar wij vinden het vanuit het KOP belangrijk dat je ook een mooie stageplaats kunt vinden als je niet die informele contacten hebt. Of niet in de bedrijfstak waarin jij, of jouw leerling, stage wil gaan lopen. Dan kan je in het Loket rondkijken wat daar te halen valt. Als bedrijven vanuit het Loket ook nog zelf een school gaan bellen omdat ze een stageplek beschikbaar hebben, dan is het écht een waardevolle tool. Dat is ook een kwestie van gelijkheid, dat je niet afhankelijk bent van ons-kent-ons’.

  De muur van Barcelona
  Het KOP wijst bedrijven ook op de mogelijkheden van de trainingen en workshops van Jet-Net: ‘Het is belangrijk dat bedrijven de taal van de jongeren spreken. Wij maken gebruik van de workshops die Jet-Net aanbiedt voor bedrijven over hoe je een gastles interessant maakt. Daarin leren bedrijven om niet alleen maar met mooie cijfers te ‘shinen’ in hun presentatie voor jongeren. Vertel liever iets waar ze feeling bij hebben, zoals dat bedrijf dat een onderdeeltje maakt voor de oefenmuur van FC Barcelona. Dat spreekt veel meer aan’.

  Een 8
  Fleur geeft het Jet-Net Loket een mooie 8 en ziet het vooral als een goede matchingtool. ’Het is fijn dat een leerling kan zoeken naar een bedrijf  voor een profielwerkstuk en dan meteen ziet dat er ook een stageplek beschikbaar is. Het nodigt uit om verder te kijken. En het is voor iedereen toegankelijk. Wij hoeven alleen maar te zorgen dat er zoveel mogelijk bedrijven en scholen meedoen. De ontwikkeling en het onderhoud van het systeem ligt allemaal bij Jet-Net en het gebruik is gratis voor de scholen én voor de bedrijven! Als KOP vinden we het belangrijk dat zowel scholen als bedrijven gratis van een tool gebruik kunnen maken.’

  Eén platform voor iedereen
  Hoe kunnen we zorgen dat zoveel mogelijk jongeren en bedrijven elkaar vinden op het Jet-Net Loket en met elkaar aan de slag willen? Fleur denkt dat veel en goede communicatie daarbij essentieel is: ‘Ik geloof in het Jet-Net Loket, ook omdat het landelijk is. Als je het consequent onder de aandacht brengt van scholen, dan gaan ze vanzelf wel meedoen. Uiteindelijk gaat het erom dat alle partijen het gaan gebruiken. Eigenlijk zou dit Loket ook ruimte moeten bieden aan andere werkvelden, zoals Zorg & Welzijn en Logistiek. Scholen zouden daar wel heel blij mee zijn. Dan heb je echt nog maar één platform nodig’.

  Nog geen gebruiker van het Jet-Net Loket? Maak een gratis account aan. Presenteer je bedrijf en zoek naar scholen, of zoek als school een bedrijf in je buurt en begin direct met het bouwen van je cluster. Bestaande gebruikers van het Jet-Net Loket kunnen met hun e-mailadres direct inloggen en hun organisatie opnieuw activeren.


  Fleur Besters over het KOP
  Het KOP vertegenwoordigt vijf ondernemersverenigingen in de Kempen, zo’n 880 voornamelijk maak-, technische- en logistieke bedrijven. Het platform richt zich op drie kerntaken: Onderlinge samenwerking – in tijden van schaarste bijvoorbeeld niet personeel bij elkaar weghalen maar met elkaar afstemmen; Energie & Innovatie – hoe zorgen we ervoor dat alle bedrijven ook stroom hebben; Personeelsbeleid – HR leerkringen: Veel van de leden zijn MKB bedrijven en HR vraagt nu toch een andere aanpak dan bij de vorige generatie.
  Het KOP vervult ook een rol in de samenwerking onderwijs, overheid en bedrijfsleven richting Brainport Eindhoven. De schaalsprong die daar plaatsvindt, met een ASML, heeft natuurlijk ook gevolgen voor de Kempen. Vanuit het KOP laten we de kracht, samenwerking en energie die er in de Kempen van oudsher is ook naar voren komen in Brainport. We behartigen de belangen van de ondernemers in de Kempen door ons zichtbaar te maken binnen en buiten de regio.


   

  Terug naar overzicht

  Meer nieuws

  Nieuws - 04 april 2024

  Jet-Net herinneringen uit het veld

  De afgelopen jaren hebben verschillende regiocoördinatoren, docenten en managers van bedrijven zich ingezet voor techniekpromotie onder jongeren samen...

  Lees meer
  Nieuws - 26 maart 2024

  Jet-Net gaat regionaal verder

  De landelijke aansturing en organisatie van activiteiten en campagnes van Jet-Net stopt, maar het concept gaat regionaal verder....

  Lees meer
  Nieuws - 06 maart 2024

  Career Days van start in Zwolle

  Deze week vinden op woensdag en donderdag de Career Days plaats! De aftrap is woensdag in Zwolle waar...

  Lees meer