• Actueel

 • Ook deelnemer worden?

  Lees meer
  10 december 2019

  Bekendmaking genomineerde basisscholen TechniekTrofee 2020

  De jury heeft de zes genomineerde basisscholen van de TechniekTrofee 2020 bekend gemaakt. Basisschool De Wichelroede (Udenhout), basisschool Wethouder van Eupen (Eindhoven) en De Springplank (Den Bosch) zijn de drie genomineerde scholen voor de categorie ‘Beste voorbeeld’ van wetenschap- en techniekonderwijs. De genomineerden voor de categorie ‘Beste idee’ zijn basisschool De Zwerm (Sint Maarten), De Wissel (Den Haag) en basisschool De Bundeling (Bunde).

  Wetenschap & Techniek op de basisschool helpt leerlingen om al op jonge leeftijd hun talenten te ontdekken. Steeds meer basisscholen gaan er daarom mee aan de slag. Sinds 2014 bestaat de TechniekTrofee die dit jaar voor de zesde keer wordt georganiseerd. Hiermee worden basisscholen die W&T in hun onderwijs (willen) verankeren, in het zonnetje gezet. Komende weken verdiept de jury zich verder in deze zes genomineerde kanshebbers op de TechniekTrofee (Beste voorbeeld W&T-onderwijs) en Inspiratieprijs (Beste idee W&T-onderwijs) 2020. De winnaars uit beide categorieën worden op 29 januari 2020 bekend gemaakt tijdens het TechniekTrofeest. Zij ontvangen ieder een geldbedrag van 2.500,- om daarmee hun W&T-onderwijs naar een hoger plan te tillen.

  De jury

  De jury die dit jaar alle mooie inzendingen mag beoordelen bestaat uit Rolf Hut, hij is wetenschapper aan de TU Delft, Anna Hotze, lector Wetenschap en Techniek aan de Hogeschool iPabo en Lianne Bonte, leerkracht en techniekcoördinator bij SBO De reis van Brandaan en winnaar van de TechniekTrofee 2018.

  De genomineerden ‘Beste voorbeeld’ en ‘Beste Idee’ W&T-onderwijs

  De drie genomineerde basisscholen voor de TechniekTrofee 2020 met het beste voorbeeld van Wetenschap & Techniek zijn:

  De Springplank in Den Bosch: “SkillsLab met een eigen beloningssysteem”
  ‘Enthousiasme en rode wangen’. De Springplank heeft als uitgangspunt dat hun leerlingen weer “ouderwets” nieuwsgierig worden. Met andere leerlingen, maar ook met mensen van buiten: leerlingen van primair en voortgezet onderwijs, universiteit, bedrijven, ouders en grootouders, leveranciers etc. De school wil leerlingen laten ontwikkelen tot goede wereldburgers met een rugzak vol met de juiste skills. Op de school is er een vast rooster zodat iedere groep (1-8) weet wanneer ze wekelijks worden verwacht in het SkillsLab073. Het hele onderwijsteam is hierbij betrokken. Bij de gastlessen en een bedrijfsbezoek wordt hulp van ouders/grootouders en andere specialisten ingeschakeld. Ook komen er leveranciers bij de school langs met hun nieuwe aanbod van technische en wetenschappelijke items. De school levert dan reviews in ruil voor het gebruik van hun prototypes. Het SkillsLab kent als uniek concept een eigen beloningssysteem. De school maakt gebruik van gepersonaliseerde badges waarop leerlingen hun Skills (vandaar SkillsLab073) kunnen sparen. Zij krijgen een beloningskruisje voor het item dat zij positief hebben afgerond. Het kunnen behalen van een Skill werkt erg motiverend bij de leerlingen.

  De jury: “Heel leuk dat ze werken met Skillbatches, erg brede ontwikkeling en wekelijks op het programma.”

  De Wichelroede in Udenhout: “Sleuteloverdracht bij een échte notaris”
  Bij deze school worden kinderen voor technische vraagstukken uitgedaagd om creatief te zijn. Ze ervaren dat niet alles in één keer lukt en dat ze door vol te houden uiteindelijk tot een mooie oplossing komen. Binnen de groepen 1/2 werken kinderen binnen een thema van Kleuteruniversiteit aan opdrachten die technische problemen in zich hebben. Bijvoorbeeld: Hoe kom ik aan de andere kant van de weg, zonder het verkeer in de weg te lopen? In groep 3 werken de kinderen uit kistjes met constructiemateriaal a.d.h.v. opdrachtkaarten. Ze werken binnen een hoekenwerk-circuit, onder begeleiding van hulpouders. Vanaf groep 4 krijgen kinderen tweewekelijks techniekonderwijs. Door het jaar heen leren ze met diverse materialen en gereedschappen te werken. In groep 8 krijgt elke groep een techniekhuisje toegewezen. Ze zijn echt eigenaar van het huisje (sleuteloverdracht bij een echte notaris!) en gaan werken aan het huisje: ze bestraten de oprit; leggen licht aan; ontwerpen en maken een deurbel en brievenbus etc. Kortom, alles wat ze hebben geleerd brengen ze in de praktijk.

  De jury: “Op deze school veel techniek. Techniekhuizen echt leuk. Een goede technische voorbereiding voor vervolgonderwijs.”

  Wethouder van Eupen in Eindhoven: “Combinatie van maakonderwijs met ontwerpend leren”
  Deze school wil meer bewust inzetten op de 21e eeuwse vaardigheden in de les. Denk aan creatief denken, samenwerken, mediawijsheid en probleem oplossen. Op deze school vind je een combinatie van maakonderwijs en ontwerpend leren waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande thema’s op school. De school zit momenteel in het eerste jaar waarin ze 5 maak-/ ontwerpactiviteiten hebben gepland. Tussen iedere vakantieperiode wordt minimaal 1 activiteit gegeven. Daarnaast zijn er schoolbrede activiteiten. Het schooljaar sluiten ze dit jaar bijvoorbeeld af met een Nerdy Derby challenge in de laatste schoolweek. Alle groepen en teamleden gaan aan de slag met maakonderwijs. De grote kracht zit hem vooral in de ontwikkeling van het team. Het aanbod van deze 5 activiteiten geldt in principe altijd voor groep 1 t/m 8. De school maakt dankbaar gebruik van bestaande lessen en ideeën van externe partijen. Zo doen de bovenbouwgroepen mee aan bestaande maakchallenges zoals de ‘Changemaker challenge’ van Dopper en Designathon of de ‘Bright Ideas Challenge’ van Shell.

  De jury: “Mooi de koppeling aan schoolbrede thema’s, inbedding in bestaande lessen en expliciet kiezen voor lessen door het eigen team in plaats van een vakdocent.”

  De drie genomineerde basisscholen voor de TechniekTrofee Inspiratieprijs 2020 met het beste idee van Wetenschap & Techniek zijn:

  De Zwerm in Sint Maarten: “Met verhalend onderwijs nadenken over échte vraagstukken” 
  Het idee van De Zwerm geeft antwoord op de vraag Hoe zorgen we ervoor dat we vakken als rekenen, biologie, aardrijkskunde structureel en nog beter kunnen aanbieden in de vorm van onderzoekend en ontwerpend leren. De Zwerm koos voor verhalend onderwijs voor groep 1 tot en met 8. Met als doel dat kinderen verhalenderwijs leren nadenken over echte vraagstukken en hun talenten verder ontwikkelen. Een verhaal dat zich ontwikkeld aan de hand van filmpjes en vraagstukken, zonder einde met nieuwe plotwendingen. Het uitgangspunt van het verhaal is een eiland, waarop een man woont die een grote toestroom aan nieuwe bewoners verwacht. Maar hoe gaat hij hiermee om? Hij vraagt kinderen om hulp. Denk aan oplossingen voor voedsel en huisvestvesting. Er komen wetenschappelijke en technische vraagstukken aan de orde die door de kinderen worden opgelost en ontwikkeld, ook met hulp van ouders en het bedrijfsleven. Zo hopen ze langzaam maar zeker een nieuwe stad te bouwen, waarin onderzoek en ontwerpen, techniek, wetenschap en duurzaamheid een belangrijke rol spelen.

  De jury: “verhalend, onbewoond eiland, toestroom migranten. Mooi bedacht! Als de opzet goed staat kunnen ze hier mooi op voort borduren.”

  De Wissel in Den Haag: “W&T onderwijs tijdens de gymles”
  Het idee van De Wissel is W&T tot leven laten komen door diverse natuurkundige principes zichtbaar te maken door ze in oefenvormen tijdens de gymles te gebruiken. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen de ene keer van te voren een uitleg over de principes die gebruikt gaan worden en de andere keer achteraf. Zo wisselt het moment van verwondering en blijven de leerlingen geprikkeld. Uitgangspunt bij dit W&T onderwijs is plezier en W&T overal te vinden is overal in te zetten, ook tijdens gym. De leerlingen zullen opdrachten mee krijgen die ze thuis of in de klas moeten uitvoeren. Wanneer dit een opdracht is om iets te bouwen dan testen ze het resultaat weer in de gymles. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een boemerang, een vlieger of een stuiterbal. Door het laten uitvoeren van experimenten die verwerkt zitten in een gymles te combineren met verwerkingsopdrachten die in de klas gedaan kunnen worden, zijn er meerdere leerkrachten betrokken bij het W&T onderwijs van de leerlingen. Zo ontstaat er automatisch een samenwerking waarin de leerkrachten elkaar kunnen motiveren en inspireren om W&T levend te houden binnen de school.

  De jury: “Natuurkundige principes in de gymles is zeker vernieuwend. De jury heeft dit nog niet eerder gezien.”

  De Bundeling in Bunde “W&T als vast onderdeel binnen wereldoriëntatie onderwijs”
  De Bundeling wil dat wetenschap en techniek een vast onderdeel wordt binnen hun wereldoriëntatie onderwijs. De groepen 1 t/m groep 8 krijgen op dit moment W&T onderwijs waarmee wetenschap en techniek een vaste en structurele plek heeft binnen de school. De school wil graag materialen aanschaffen die bij hun thema’s van wereldoriëntatie passen, zodat ze wetenschap en techniekactiviteiten kunnen laten terugkomen per thema. Ieder thema zal er minstens 1 wetenschap en techniek-activiteit gaan plaatsvinden. Talenten ontdekken en ontwikkelen staan centraal. De rol van de leerkracht hierbij is cruciaal. De school wil leerkrachten vertrouwd maken met dit onderwijsconcept en hen de tools aanreiken om dit toe te passen in het projectonderwijs. Er werden thema-middagen ontwikkeld rondom wetenschap en techniekonderwijs. De school werkt samen met Madscience. Ook nodigen ze bij elk thema ouders uit om iets te vertellen over hun beroep als dit bij het thema past. Mede dankzij STEM zijn alle kinderen (groep 1-8) in aanraking gekomen met een 3D-printer. Ook wil de school beroepsvorming een grotere rol laten spelen door samenwerking met lokale bedrijven in de toekomst.

  De jury: “De school is startend en wil W&T goed neerzetten. Wij zien dit als een aanmoediging ook voor andere scholen om gewoon ergens te beginnen.”

  Terug naar overzicht

  Meer nieuws

  Nieuws - 04 april 2024

  Jet-Net herinneringen uit het veld

  De afgelopen jaren hebben verschillende regiocoördinatoren, docenten en managers van bedrijven zich ingezet voor techniekpromotie onder jongeren samen...

  Lees meer
  Nieuws - 26 maart 2024

  Jet-Net gaat regionaal verder

  De landelijke aansturing en organisatie van activiteiten en campagnes van Jet-Net stopt, maar het concept gaat regionaal verder....

  Lees meer
  Nieuws - 06 maart 2024

  Career Days van start in Zwolle

  Deze week vinden op woensdag en donderdag de Career Days plaats! De aftrap is woensdag in Zwolle waar...

  Lees meer