• Actueel

 • Ook deelnemer worden?

  Lees meer
  05 maart 2019

  Uitnodiging symposium Profielenberaad

  Profielenberaad

  Platform van landelijke profielorganisaties

  15e symposium Profielenberaad 3 april 2019

  De meerwaarde van profielen in het vervolgonderwijs

  Centrale vraag: hoe functioneren leerlingen van profielscholen in het mbo/hbo – en hoe spelen mbo en hbo in op competenties die leerlingen ontwikkeld hebben?

  12.30 – 13.00              Inloop en lunchbuffet

  13.00 – 13.10              Korte aftrap Henk Visscher en Pieter Hettema

  13.10 – 13.50              Jeppe den Uyl (X11), Paul Hageman (GLU), Erwin Slegers (HKU) en Maarten Delissen (NIMETO) over competentieontwikkeling van leerlingen en over verbindende schakels in de onderwijsketen

  13.50 – 14.20              dr. Ellen Klatter (HR, lector Beroepsonderwijs) over doorlopende leerwegen in het (beroeps)onderwijs

  14.20 – 14.30              Pauze/wisseling van ruimte

  14.30 – 15.30              Workshops door voorbeeldscholen:
  a. Leida Rombout/Praktijkschool KWC Culemborg internationaliseren in relatie tot de samenwerking met ROC Rivor (mbo in Tiel) Gespreksleider: Stephan Meershoek
  b. Henk Biemans, Newmancollege Breda, over competentieontwikkeling bij BètaChallenge. Gespreksleider: Henk Visscher
  c. Kim Entius, over de KiC-trainingen op d’Ampte, (LOOT-school van Tabor in Hoorn). Gespreksleider: Wiebe Zoethout

  15.30 – 16.00              Plenaire samenvatting en conclusies

  16.00 – 17.00              Einde symposium en start huishoudelijke vergadering


  Plaats
  :                        X11 media en vormgeving, school voor vmbo/havo Vondellaan 178, 3521 GH Utrecht

  Gespreksleider:          Pieter Hettema

  Deelname:                  gratis voor profielscholen en voor medewerkers c.q. bestuursleden van Profielorganisaties. Daarnaast staat de bijeenkomst open voor andere belangstellenden, tegen een beperkte vergoeding.

  Aanmelding:               tot 29 maart a.s., klik hier.

  Toelichting
  Profielscholen en hun -organisaties richten zich in hun onderwijs steeds meer op de ontwikkeling van bredere competenties die van pas kunnen komen in het vervolgonderwijs. De vraag is of leerlingen van profielscholen hiervan ook daadwerkelijk profijt hebben en of (cq hoe) het vervolgonderwijs actief inspeelt op competenties die leerlingen al ontwikkeld hebben. Nadat we vorige keren veel aandacht besteed hebben aan vwo- en havo-leerlingen, zullen nu vooral vmbo-leerlingen centraal staan.

  Centraal op deze 15e bijeenkomst staat de samenwerking vanuit de invalshoek van cultuurprofielscholen. In Utrecht bestaat een actieve relatie tussen X11 (een cultuurprofielschool met het beroepsgerichte profiel Media, Vormgeving & ICT), NIMETO, Het Grafisch Lyceum Utrecht en de HKU. Deze wisselwerking komt op verschillende manieren tot uitdrukking in projecten, activiteiten en samenwerking. Tijdens deze presentatie komen daarvan verschillende voorbeelden aan de orde.

  Vervolgens zal dr. Ellen Klatter lector Beroepsonderwijs aan de Hogeschool Rotterdam ingaan op het belang voor leerlingen van samenhang in leerloopbanen – met name in de beroepskolom vmbo-mbo-hbo.

  Na de pauze zullen profielscholen vanuit de invalshoeken van Bèta Challenge, Global Citizen Network en Stichting LOOT[1] in keuzeworkshops dieper ingaan op de wijze waarop zij leerlingen in hun competentieontwikkeling voorbereiden op het vervolgonderwijs.

  Net als voorgaande keren zal de bijeenkomst een sterk interactief karakter hebben, met veel ruimte voor reacties, vragen en eigen inbreng.

  Aansluitend, van 16.00 -17.00 uur, vindt er een huishoudelijk overleg plaats voor vertegenwoordigers van de profielorganisaties.

  Hebt u belangstelling? Meld u dan hier aan! Kent u collega’s van profielscholen die ook geïnteresseerd zijn? Stuur dan deze aankondiging door.

   

  [1]Kim Entius van d’Ampte zal een workshop geven over de KiC+trainingen (Kracht in Controle) die ze op haar vmbo-school verzorgt, waarbij leerlingen leren om weerbaarder te worden. Jongeren wordt geleerd dat je in een bedreigende situatie er niet meteen op los slaat, of helemaal verslagen afdruipt. De onderwerpen die in de training aan de orde komen, zijn zelfinzicht, zelfregulering, motivatie, inzicht in de ander en omgang met de ander.

  Terug naar overzicht

  Meer nieuws

  Nieuws - 04 april 2024

  Jet-Net herinneringen uit het veld

  De afgelopen jaren hebben verschillende regiocoördinatoren, docenten en managers van bedrijven zich ingezet voor techniekpromotie onder jongeren samen...

  Lees meer
  Nieuws - 26 maart 2024

  Jet-Net gaat regionaal verder

  De landelijke aansturing en organisatie van activiteiten en campagnes van Jet-Net stopt, maar het concept gaat regionaal verder....

  Lees meer
  Nieuws - 06 maart 2024

  Career Days van start in Zwolle

  Deze week vinden op woensdag en donderdag de Career Days plaats! De aftrap is woensdag in Zwolle waar...

  Lees meer