• Actueel

 • Ook deelnemer worden?

  Lees meer
  10 juli 2017

  Jet-Net bedrijven leveren input voor toekomstgericht curriculum

  Tijdens het jaarlijkse overleg op maandag 26 juni jl. zijn de staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker en CEO’s van Jet-Net bedrijven bijeengekomen. De Jet-Net bedrijven verzorgen al bijna vijftien jaar activiteiten om meer havo/vwo-leerlingen te motiveren voor een studie en carrière in bèta en technologie. Tijdens het gesprek zijn afspraken gemaakt om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken, aandacht voor het technisch vmbo te vergroten en input te leveren in het kader van de herziening van het curriculum.

  De CEO’s van de Jet-Net bedrijven hebben hun zorgen geuit over het tekort aan leraren in de bètavakken. De bedrijven zijn dagelijks bezig met diversiteit, duurzame inzetbaarheid en from job to job trajecten. Vanuit deze thema’s wordt onderzocht hoe een bijdrage kan worden geleverd aan oplossingen vanuit de bedrijven. Er is afgesproken dat het ministerie van OCW om tafel gaat met HR-directeuren van de bedrijven, om te verkennen waarin zij kunnen samenwerken en daarmee bij te dragen aan het terugdringen van het lerarentekort.

  Tijdens het overleg heeft de staatsecretaris benadrukt dat de teruglopende instroom richting het technisch vmbo (basis- en kaderberoepsgericht) een uitdaging vormt. Om die reden wordt de komende tijd stevig ingezet op voorlichting en positieve beeldvorming over het (technisch) beroepsonderwijs, dit komt ten goede aan de studie- en schoolkeuzes van de leerlingen en de waardering voor praktisch talent. Het bereiken van ouders is bij deze voorlichting erg belangrijk, zodat zij ook weten welke kansen hun kind heeft in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. In opvolging van eerdere afspraken zal Jet-Net na de zomervakantie een video met ouders als rolmodellen verspreiden, om hen de mogelijkheden van een technische beroepskeuze te laten zien. Daarnaast neemt het ministerie van OCW i.s.m. PBT het initiatief voor een afspraak tussen OCW, communicatiemedewerkers van de Jet-Net bedrijven betrokken bij het CEO-overleg en MKB-Nederland i.s.m. Techniektalent.nu, om samen te werken aan de beeldvorming over het vmbo.

  Als derde onderwerp is de herziening van het curriculum besproken. Door zowel het bedrijfsleven als de staatsecretaris wordt de mening gedeeld dat wetenschap, techniek en technologie daarin een belangrijk onderdeel vormen. In zijn brief over de curriculumherziening staat dan ook dat techniek in het leergebied Mens en Natuur verder wordt uitgewerkt. Onder de naam Curriculum.nukrijgen leraren, schoolleiders en scholen een belangrijke rol in het bepalen van wat leerlingen dan moeten kennen en kunnen op dit gebied. Om ervoor te zorgen dat het onderwijs goed aansluit op de toekomstige arbeidsmarkt wordt daarom het bedrijfsleven betrokken. De Jet-Net bedrijven worden ook uitgenodigd om hun input leveren tijdens ontwikkelsessies die daarvoor worden georganiseerd.

  Over Jet-Net

  Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking op landelijk en regionaal niveau tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Sinds 2002 heeft Jet-Net een hecht netwerk gevormd dat heeft geresulteerd in samenwerkingsverbanden met meer dan 95 bedrijven, 185 havo/vwo scholen en 45 partners verspreid over heel Nederland. Doel is om havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van technologische beroepen en hen te interesseren voor een bèta-technische opleiding. Jet-Net inspireert en enthousiasmeert havo en vwo leerlingen door hen zelf te laten ervaren hoe uitdagend, interessant en relevant technologie is. De focus van Jet-Net ligt op 1-op-1 samenwerking tussen een bedrijf en een (havo/vwo) school. Hiertoe verzorgen de Jet-Net bedrijven, onder andere, gastlessen, workshops en bedrijfsbezoeken voor de scholen waarmee zij samenwerken. Jaarlijks worden 60.000 leerlingen bereikt door de activiteiten van Jet-Net.

  Terug naar overzicht

  Meer nieuws

  Nieuws - 04 april 2024

  Jet-Net herinneringen uit het veld

  De afgelopen jaren hebben verschillende regiocoördinatoren, docenten en managers van bedrijven zich ingezet voor techniekpromotie onder jongeren samen...

  Lees meer
  Nieuws - 26 maart 2024

  Jet-Net gaat regionaal verder

  De landelijke aansturing en organisatie van activiteiten en campagnes van Jet-Net stopt, maar het concept gaat regionaal verder....

  Lees meer
  Nieuws - 06 maart 2024

  Career Days van start in Zwolle

  Deze week vinden op woensdag en donderdag de Career Days plaats! De aftrap is woensdag in Zwolle waar...

  Lees meer