• Actueel

 • Ook deelnemer worden?

  Lees meer
  29 november 2017

  15 jaar Jet-Net: formule opschalen naar vmbo

  Vandaag, woensdag 29 november, bestaat Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland vijftien jaar. Scholen die aan het netwerk deelnemen presteerden beter ten opzichte van niet-aangesloten scholen als het gaat om het aantal havo en vwo leerlingen dat kiest voor een N-profiel. Een duurzame samenwerking tussen scholen en bedrijven loont dus wel degelijk. De eerste generatie Jet-Net-scholen scoren ruim 5% hoger op keuze voor N-profiel. De instroom in het hoger technisch onderwijs is de afgelopen jaren door de stijging van de N-profielkeuze substantieel toegenomen. Gezien de grote vraag naar vakmensen met een mbo-diploma gaat Jet-Net haar kennis en expertise nu ook inzetten in het vmbo door nauwer te gaan samenwerken met TechNet.

  Met het verbinden van de netwerken aan elkaar willen Jet-Net en TechNet het bereiken van jongeren flink opschalen. Vanaf 2018 gaan Jet-Net en TechNet hun netwerken en kennis met elkaar uitwisselen waardoor één groot landelijk netwerk ontstaat. Hierdoor kunnen alle scholen in de netwerken gebruik maken van een breder aanbod en meer activiteiten doen met verschillende bedrijven. Streven is een landelijk dekkend netwerk te hebben per 2020. De activiteiten van Jet-Net en TechNet zijn onder andere het geven van gastlessen, verzorgen van bedrijfsexcursies en docentenstages.

  Jeroen van der Veer, voorzitter Raad van Toezicht PBT en één van de Founding Fathers van Jet-Net: “Het Jet-Net programma heeft een formule die werkt. De een-op-een samenwerking van een school en technisch bedrijf maakt het mogelijk om jongeren zelf te laten zien en ervaren wat een technisch beroep inhoudt. Door deze betere beeldvorming zien we dat jongeren een positievere houding krijgen voor techniek. Die aanpak willen we nu ook voor het vmbo aanbieden.”

  Goede beeldvorming belangrijk aandachtspunt
  Het recente SER-rapport “Toekomstgericht beroepsonderwijs – Deel 2: Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs” stelt dat het in veel onderwijssectoren nog steeds een belangrijk aandachtspunt is om te zorgen dat jongeren een goed beeld krijgen van banen en beroepen in het technische bedrijfsleven. Het technisch bedrijfsleven heeft nog altijd een grote vraag naar goede vakmensen met een mbo-opleiding. Daarbij komt dat Nederland voor een aantal arbeidsmarkt uitdagingen staat als gevolg van digitalisering. Er is dus nog veel winst te behalen in het aantal jongeren dat kiest voor het technisch beroepsonderwijs. Jet-Net speelt hier nu op in door een nauwere samenwerking te zoeken met de scholen- en bedrijfsnetwerken TechNet van TechniekTalent.nu, een samenwerkingsverband van de technische branches en hun opleidingsfondsen.

  Doekle Terpstra, aanjager Techniekpact: “Mooi dat deze sterke netwerken nu gaan samenwerken. Het bedrijfsleven zit te springen om goede vakmensen. Dus alle extra inzet om meer jongeren in het beroepsonderwijs voor de techniek te laten kiezen, juich ik toe.”

  Over Jet-Net
  Binnen Jet-Net werken technologische bedrijven en scholen samen om jongeren een realistisch beeld te geven van technische beroepen en de beroepsmogelijkheden met een technische studie. Jet-Net is in 15 jaar gegroeid van 5 naar 92 bedrijven (zowel multinationals als MKB-bedrijven) en van 15 naar 180 havo/vwo-scholen. Daarnaast nemen er nog eens 42 partnerorganisaties deel, waaronder hogescholen, universiteiten, science centra, VNO-NCW, KIVI, VHTO, VO-raad, VNCI. Jaarlijks doen 60.000 havo/vwo-leerlingen en hun docenten mee aan Jet-Net activiteiten. In totaal investeren de Jet-Net bedrijven jaarlijks circa 6 miljoen euro in geld en tijd voor de leerlingen van Jet-Net scholen.

  Terug naar overzicht

  Meer nieuws

  Nieuws - 04 april 2024

  Jet-Net herinneringen uit het veld

  De afgelopen jaren hebben verschillende regiocoördinatoren, docenten en managers van bedrijven zich ingezet voor techniekpromotie onder jongeren samen...

  Lees meer
  Nieuws - 26 maart 2024

  Jet-Net gaat regionaal verder

  De landelijke aansturing en organisatie van activiteiten en campagnes van Jet-Net stopt, maar het concept gaat regionaal verder....

  Lees meer
  Nieuws - 06 maart 2024

  Career Days van start in Zwolle

  Deze week vinden op woensdag en donderdag de Career Days plaats! De aftrap is woensdag in Zwolle waar...

  Lees meer