Ook deelnemer worden?

Lees meer

Whitepaper beroepsoriëntatie

Tijdens het symposium “Als ik later groot ben…- Beroepsoriëntatie op de basisschool” op 23 mei 2019 presenteerden we de laatste inzichten rondom beroepsoriëntatie op de basisschool en lieten we zien hoe jouw school, bedrijf of netwerk hierin een belangrijke rol speelt. Het was een inspirerende middag met keynotes van internationale wetenschappers en verhalen uit de onderwijspraktijk. Kon je er niet bij zijn, of wil je alles nog even rustig nalezen? Hieronder vind je een aantal tips en tools waarmee je aan de slag kunt.

Aan de slag met beroepsoriëntatie

Wil je met jouw school aan de slag met beroepsoriëntatie? Een aantal tips en tools:

  • Werk aan een duidelijke en gedeelde visie als school op beroepsoriëntatie. Je hoeft niet alles te doen, maak bewuste keuzes. Je kunt hiervoor gebruik maken van het werkboek ‘Starten met W&T’ of laat tijdens een workshop een techniekcoach met jullie meedenken hierover.
  • Train leerkrachten in het organiseren (en ontwikkelen) van activiteiten rondom beroepsoriëntatie en coach ze bij het contact leggen en onderhouden met bedrijven. Vinden jullie dit lastig? Een techniekcoach kan helpen bij de het leggen van contacten en met de organisatie van een bedrijfsbezoek. Doe je voordeel met deze tips over het organiseren van een effectief bedrijfsbezoek.
  • Leg als team ook je eigen beroepsbeelden onder de loep. Zodat je niet  als leerkracht je eigen stereotiepe beelden doorgeeft aan leerlingen.
  • Werk samen met externe organisaties en zoek de samenwerking met de omgeving op, waardoor je niet alles zelf hoeft te doen. Kijk eens naar de activiteiten en hulpmiddelen van de regionale W&T-netwerken.
  • Benut je regionale contacten. En benut de (groot)ouders van je leerlingen! Via ouders kom je makkelijk in contact met allerhande bedrijven in een breed scala van sectoren. Er zijn kant-en-klare gastlessen beschikbaar, waarmee jullie samen met ouders een ontwerples kunnen geven. Zijn er geen ouders beschikbaar? Vraag dan een techniekcoach op te ondersteunen bij zo’n gastles.

Whitepaper beroepsoriëntatie op de basisschool

De whitepaper ‘Beroepsoriëntatie op de basisschool; vroeg beginnen werkt!’ bevat tips en gaat in op het belang van dit onderwerp en laat bijbehorende casussen op de basisschool zien. Er zijn ook een aantal voorbeelden in beeld gebracht in 3 video’s:

Kijk ook deze Engelstalige video over genderstereotypering die al op jonge leeftijd ontstaat over beroepsbeelden, bij beroepen als chirurg of brandweerman.

Het complete onderzoeksrapport vind je hier.

Terug naar overzicht

Meer inspiratie