Ook deelnemer worden?

Lees meer

Regionale factsheets: keuze voor techniek op havo & vwo

Tegenwoordig maken wij in vrijwel alle aspecten van het dagelijkse leven bewust of onbewust gebruik van technologie. Denk aan het alarm op je smartphone die je ’s ochtends wakker maakt, de elektrische tandenborstel of de koude melk uit je koelkast. Jongeren van nu groeien dus vanzelfsprekend op in een omgeving omringd door technologie en innovaties die elkaar in razend tempo opvolgen.

Deze steeds groter wordende rol van technologie weerspiegelt zich echter nog niet in een toename van het aandeel scholieren, studenten, werkzoekenden of werkenden die voor een technisch profiel, opleiding en/of baan kiezen. Daarbij is er een groeiende kansenongelijkheid specifiek voor techniek in het nadeel van meisjes en kinderen met een bi-culturele achtergrond. Om dit tij te keren zijn regionale samenwerkingen tussen scholen, bedrijven, decentrale overheden en andere partners in het funderend onderwijs cruciaal. In verschillende regio’s zijn hiervoor al mooie initiatieven gestart. Hier ligt de basis om gezamenlijk verder toe te werken naar duurzame en goed functionerende leerecosystemen waarin zowel binnen als buiten de school aandacht is voor (bèta)techniek, technologie, ict en praktijk- en beroepsvaardigheden. Daarom hebben de ministeries van OCW & EZK, samen met Platform Talent voor Technologie (PTvT) waar Jet-Net een programma van is als penvoerder, dan ook een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds om via regionale samenwerkingen een impuls te kunnen geven aan meer bètatechnische talenten voor nu en in de toekomst.

Regionale factsheets

Om regionale samenwerkingen te ondersteunen bij de vormgeving van beleid of activiteiten, zijn de cijfers uit de Monitor Techniekpact per provincie gebundeld in een factsheet. Hierin vind je cijfers over de doorstroom op de havo en het vwo naar technische profielen en vervolgopleidingen. Deze basisinformatie kan op verzoek verder worden aangevuld met bijvoorbeeld instroomcijfers per school of doorstroomcijfers naar studierichting.

Download de factsheet voor:

Flevoland
Friesland
Drenthe
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Meer informatie over de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds vind je op de website van PTvT. Hier kun je ook je steun uitbrengen aan het voorstel en een webinar terugkijken waar deze gezamenlijke visie en aanpak voor (bèta)techniek in het primair en voortgezet onderwijs gedeeld wordt.

Terug naar overzicht

Meer inspiratie