Ook deelnemer worden?

Lees meer

Publicatie Meer VO-docenten in het bètadomein

Om goed onderwijs te kunnen verzorgen, is het belangrijk dat scholen over voldoende kwalitatief sterke docenten beschikken. De komende jaren dreigt het docententekort echter op te lopen, vooral voor de bètavakken. Veel oudere docenten gaan met pensioen en te weinig studenten kiezen op dit moment voor het leraarschap. TU Delft heeft daarom in samenwerking met Onderwijsnetwerk Zuid-Holland een publicatie overhandig aan de VO-Raad waarin het belang van het project ‘Meer docenten in het bètadomein’, regionale samenwerking en samen werken aan oplossingen voor het docententekort aangekaart worden.

Technologie dringt door in alle sectoren

Aantrekken en opleiden van goede docenten en verdere professionalisering van docenten zijn vo-breed belangrijke thema’s. In het bètadomein speelt mee dat de vraag naar bèta’s explodeert. Er zijn voorspellingen dat in 2035 maar liefst 40% van het huidige werk niet meer bestaat en dat 60% van het werk tech-gerelateerd is. Technologie dringt door in al onze sectoren. In onze complexe maatschappij zijn zowel grote als kleinere raderen onmisbaar.

Docentschap interessanter maken

We moeten daarom met elkaar nadenken hoe we het docentschap interessanter kunnen maken. Er zijn veel initiatieven. Dit probleem kent niet één route of oplossing, maar vraagt om een deltaplan. Technologie dringt door in al onze sectoren. Hoe het er over 15 jaar precies uitziet, kan niemand voorspellen. Wel weten we welke kant we op moeten bewegen.

Vanaf september 2018 zijn er daarom vanuit de TU Delft diverse werksessies met partijen uit het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en belanghebbenden als overheden en bedrijven geweest. Een impressie van deze werksessies vind je in de video hieronder.

Het resultaat van de werksessies leverde een enthousiaste community op met schoolleiders, bestuurders, docenten, studenten en beleidsadviseurs. Deze community wil een start maken om het docentschap interessanter te maken en daarvoor de mogelijkheden te creëren. In deze publicatie word je meegenomen in het proces van de werksessies en komt vooral de enthousiaste groep mensen aan het woord die impact willen maken voor meer en voldoende bèta docenten in het voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Holland.

Kijk hier voor meer informatie.

Terug naar overzicht

Meer inspiratie