Tools uit publicatie Duurzame samenwerking in regionale bètatechniek netwerken

Tools om beter samen te werken

Een greep uit de tools die zijn gemaakt voor en door de regionale bètatechniek netwerken

Quickscan voor w&t
Met deze quickscan breng je in beeld waar jouw school staat als het om wetenschap- en techniekonderwijs (w&t) gaat. De uitkomst helpt om met collega’s het gesprek aan te gaan om w&t verder invulling te geven.

Reflectietool samenwerken
Met deze reflectietool voor samenwerking breng je samen met samenwerkingspartners het gesprek op gang, reflecteer je op de huidige samenwerking, bepaal je waar extra aandacht nodig is en maak je afspraken over de vraag: ‘hoe nu verder’?

Business Model Canvas
Elke nieuwe of bestaande samenwerkingsstructuur kent een ‘business model’. Waar werk je samen naartoe en hoe doe je dat? Het Business Model Canvas helpt je om de verschillende bouwstenen van je samenwerking helder te krijgen, ideeën te toetsen en keuzes te maken.

Het opzetten en onderhouden van een duurzame samenwerking met het bedrijfsleven
Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs helpt om goed, uitdagend en up-to-date technisch onderwijs te organiseren. Deze handreiking biedt houvast om zo’n samenwerking vorm te geven: wat komt erbij kijken om de samenwerking met bedrijven aan te gaan, te onderhouden en door te ontwikkelen?

Tools – inspiratie opdoen

Leer van de ervaringen en producten gemaakt voor en door de regionale bètatechniek netwerken

Praktijkvoorbeelden van Toptechniek in bedrijf
Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat je inspireren door de best practices, praktijkvoorbeelden en interviews vanuit alle hoeken van het land.

Praktijkvoorbeelden van de VO-HO netwerken
Wat kunnen we leren van de meer dan 10 jaar aan ervaring van de VO-HO netwerken? In de publicatie ’Doorlopend leren van VO tot HO’ vind je portretten en lessen uit de praktijk.

Inspiratiemap Onderzoekend en ontwerpend spelen
In de inspiratiemap ‘Onderzoekend en ontwerpend spelen’ vind je 40 activiteiten voor w&t met kleuters. De praktische lesideeën hebben in de klas hun waarde voor peuters en kleuters bewezen.

Collegetour handboek: voor samenwerken tussen scholen en bedrijven
Sinds 2015 organiseert Bètapartners Collegetours, waarbij diverse scholen en bedrijven samenwerken in de regio en interessante programma’s samenstellen voor bovenbouwleerlingen. Met dit Collegetourhandboek kun je zélf aan de slag met het organiseren van een Collegetour of een ander soort bedrijfsbezoek in je regio 

Tools – Aan de slag!

Zelf aan de slag? Een greep uit de tools die zijn gemaakt voor en door de regionale bètatechniek netwerken

Website wetenschap & technologie in de klas
De website wetenschapentechnologieindeklas.nl staat vol met publicaties, instrumenten, praktijkvoorbeelden en praktisch lesmateriaal dat gebruikt kan worden om w&t een vaste plek in je klas en in het schoolcurriculum te geven.

Bèta&TechMentality
Het Bèta&TechMentality-model geeft het onderwijs en het bedrijfsleven een nieuwe kijk op jongeren en hoe zij betrokken zijn – of kunnen worden – bij bèta en techniek; door uit te gaan van de waarden en drijfveren van de jongeren zelf.

Onderwijs- en arbeidsmarktdata
Waar ga je je als regionaal netwerk op richten? Wat is de stand van zaken in jouw regio in het onderwijs en op de arbeidsmarkt? Data en de trends zijn belangrijke hulpmiddelen om jullie ambities scherp te stellen. Bekijk de website van Sterk Techniekonderwijs voor data over het vmbo en mbo. En bekijk de Techniekpactmonitor voor alle onderwijsniveaus.

Overige publicaties

Kwaliteitszorghandboek regionale VO-HO netwerken
Het kwaliteitszorghandboek beschrijft theorie over kwaliteitszorg, brengt in kaart wat de regionale VO-HO netwerken doen aan kwaliteitszorg en geeft richtlijnen op dit gebied.

Help de regio aan zet
Informatie over de peerreviewsysteem van Toptechniek in bedrijf.

Impactrijke veranderingen
In deze publicatie zijn de ervaringen van PBT (organisatie voor de krachtenbundeling PTvT) met verschillende interventies op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt, waarbij de aanpak en vooral de effectiviteit ervan centraal staan, opgetekend.

Zelfscan Toptechniek in bedrijf
De zelfscan van Toptechniek in bedrijf is een manier om reflectie te organiseren die goed past bij een lerend netwerk.

Intermezzo Duurzaam samenwerken in regionale bètatechniek netwerken 2018
Terugkoppeling van de eerste bijeenkomst Duurzaam samenwerken in regionale bètatechniek netwerken waarin door de regionale bètatechniek netwerken van en met elkaar geleerd werd rondom het thema verduurzamen.

Intermezzo Duurzaam samenwerken in regionale bètatechniek netwerken 2019
Terugkoppeling van de tweede bijeenkomst Duurzaam samenwerken in regionale bètatechniek netwerken waarin door de regionale bètatechniek netwerken van en met elkaar geleerd werd rondom het thema verduurzamen.

Kijk voor meer informatie ook op:

www.wetenschapentechnologieindeklas.nl

www.toptechniekinbedrijf.nl

www.vohonetwerken.nl

Bekijk de volledige publicatie