Christelijke Basisschool de Springplanke

Locatie:

De Kampen 39
9132 LV
ENGWIERUM

Netwerk:

TechNet-kring Dokkum/Dongeradeel Dantumadiel
TechNet

Website:

Terug naar de kaart