Meet the Boss

Meet the Boss is een spannende debatwedstrijd op het snijvlak van technologie en maatschappij. Leerlingen van twee tot vier verschillende middelbare scholen gaan in debat met elkaar én binden de strijd aan met een boss, een topmanager van een Jet-Net & TechNet bedrijf. De leerlingen zijn vooraf aangewezen als voor- of tegenstanders van de stelling en komen goed beslagen ten ijs. De boss is voorzitter van een driekoppige jury. Hij of zij leidt het debat in en discussieert mee. Als het debat is afgelopen, kiest de boss welke school zich het beste heeft geweerd.

Elk jaar organiseren verschillende Jet-Net & TechNet bedrijven voorrondes, die plaatsvinden in januari, februari en maart. De winnaars van de voorrondes treffen elkaar tijdens de landelijke finale in april, waarbij zij uitgedaagd worden door een top CEO. Meet the Boss wordt in nauwe samenwerking georganiseerd met het Nederlands Debat Instituut.

In 2019 namen de volgende Jet-Net & TechNet bedrijven deel aan Meet the Boss: KPN, Siemens, Tata Steel, Shell, Redkiwi, DSM, Sabic, OCI, Waternet, HP Valves, Unilever, MaxGrip, Klimaat en Energie Koepel (KEK).