Workshop W&T-actieplan

Willen jullie als school graag starten met Wetenschap & Technologie, maar weet je niet goed waar te beginnen? In deze workshop steek je onder begeleiding de koppen bij elkaar als team en formuleer je een aanzet tot een heldere W&T-visie. Het eindresultaat: een reeks concrete actiepunten om mee aan de slag te gaan.

2½ uur

Voor:

  • Schoolteams (of een deel ervan) in het primair onderwijs die aan de slag willen met hun schoolontwikkeling

Dit kun je verwachten

  • Bespreek wat jullie voor ogen hebben en wat jullie met het W&T-onderwijs willen bereiken.
  • Bedenk met welke partijen in je omgeving of regio je kunt samenwerken om je W&T-onderwijs handen en voeten te geven.
  • Formuleer concrete actiepunten om na de workshop planmatig mee aan de slag te gaan.

Op locatie

Deze workshop is aan te vragen voor jouw team of netwerk.

Vraag aan!

Waarom deze workshop?

Een heldere W&T-aanpak voor jouw school

Starten met W&T-onderwijs (en Onderzoekend & Ontwerpend Leren) brengt naast onderwijsinhoudelijke plannen en aanpassingen ook een reeks organisatorische vragen met zich mee. Om schoolteams daarbij te ondersteunen, biedt Jet-Net & TechNet de workshop W&T-actieplan aan. Tijdens deze workshop gaat (een deel van) het schoolteam praktisch aan de slag met het formuleren van een heldere visie voor het W&T-onderwijs. Het werkboek ‘Aha! Zo maakt jouw basisschool een vliegende start met Wetenschap & Techniek’ dient daarbij als onderlegger.

Met behulp van praktische werkbladen worden jullie aan het denken gezet over de manier waarop jullie W&T op school willen en kunnen organiseren en wat jullie met W&T willen bereiken. Ook laat de techniekcoach jullie nadenken over de samenwerking met interessante partijen uit de regio. Aan het eind van de workshop stellen jullie gezamenlijk een actieplan op, met een heldere rol- en taakverdeling en een concrete planning. Zo zet je als school goed doordacht de volgende stap in jullie W&T-onderwijs.

De techniekcoaches

Techniekcoaches helpen scholen met de ontwikkeling van goed W&T-onderwijs. Met hun ervaring, kennis en enthousiasme wakkeren ze het (technische) vuurtje aan bij kinderen én inspireren ze leerkrachten om het de volgende keer zelf te doen.