Bart Coppes

Zelfstandige in Techniekeducatie en promotie

Voor mijn pad als zelfstandige heb ik een jarenlange trackrecord enerzijds in het onderwijs als Masterdocent, consultant, projectmanager in onderwijskundige projecten en specialist Onderzoekend en ontwerpend leren bij Fontys Hogescholen. En anderzijds als projectmanager en intercedent in het bedrijfsleven bij Elsevier en Randstad. Momenteel werk ik als projectleider in Techniekstimuleringsprojecten in Midden-Brabant en Veghel

Mijn passie vind ik in het initiatief nemen, uitwerken, door ontwikkelen en aansturen van processen en projecten. Ik ben op mijn best in een bruisende dynamiek en houd van het constructief samenwerken met onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Bij de vele projecten in zowel het bedrijfsleven als het onderwijs vind ik het geweldig om bij te kunnen dragen aan veranderingsprocessen bij individuele mensen en organisaties.

"Laten we zorgen dat de focus van ons techniekonderwijs en techniekpromotie ligt op het leren houden van een vak. Het leren van het vak volgt dan vanzelf."