Workshop: W&T-actieplan

Een groeiend aantal basisscholen wil starten met wetenschap en techniek. Maar hoe pak je dat aan? Starten met W&T (en Onderzoekend en Ontwerpend Leren) brengt – naast onderwijsinhoudelijke – een aantal organisatorische vragen met zich mee. Om schoolteams daarbij te ondersteunen, biedt Jet-Net & TechNet de workshop W&T-actieplan aan.

Tijdens deze workshop gaat het schoolteam – of een deel daarvan – praktisch aan de slag met twee thema’s. Vanuit waar de school nu staat, denkt de workshopbegeleider met jullie mee over hoe jullie een heldere visie voor W&T-onderwijs kunnen vormen en denken jullie samen na over de samenwerking met interessante partijen uit jouw regio. Aan het einde van de workshop hebben jullie concrete actiepunten geformuleerd voor het vervolg.

Aha!-werkboek

Als onderlegger voor de workshop gebruiken we het werkboek ‘Aha! Zo maakt jouw basisschool een vliegende start met Wetenschap & Techniek’. Hierin wordt aan de hand van zes thema’s beschreven waar een basisschool aan moet denken bij het invoeren van W&T. De thema’s zijn:

  1. Werk vanuit een visie
  2. Formeer een W&T-werkgroep
  3. Inventariseer aanwezig materiaal en bestaande methodes
  4. Bedenk welke plek W&T in het curriculum krijgt
  5. Bedenk met welke partijen de school kan samenwerken
  6. Gewoon beginnen

Samen werken aan een actieplan

Tijdens de workshop behandelt het team samen met de workshopbegeleider de twee thema’s: ‘werk vanuit een visie’ en ‘bedenk met welke partijen de school kan samenwerken’. Met behulp van praktische werkbladen worden de deelnemers aan het denken gezet over de manier waarop zij W&T op hun school willen en kunnen organiseren. De volgende vragen kunnen bijvoorbeeld helpen bij het vormgeven van jullie W&T-werkplan: ‘wat verstaan wij eigenlijk onder W&T? Wat wil je met W&T bereiken? Met welke externe partijen kunnen we samenwerken?’.

Vervolgens stellen de deelnemers aan het eind van de workshop gezamenlijk een actieplan op, met heldere rol- en taakverdeling en een concrete planning. Zo zet de school goed doordacht de volgende stap in W&T-onderwijs.

Aanmelden voor de workshop

De workshop onder begeleiding van een workshopleider is kosteloos, vindt plaats bij jullie op school en duurt 2,5 uur. Wil je je team aanmelden voor de workshop W&T-actieplan? Vul dan hieronder via de button het aanmeldformulier in.