Webinar voor schoolleiders

In schooljaar 2019/2020 bood Jet-Net & Technet in samenwerking met TechYourFuture een serie webinars aan, gericht op de praktijk van schoolleiding en W&T-coördinatoren in het primair onderwijs. De presentaties daarvan zijn hieronder te downloaden.

De serie bestaat uit drie afleveringen van een uur, te volgen vanaf iedere computer met internet en geluid. Schoolleiders, adjunct-directeuren, teamleiders en W&T-coördinatoren die zich bezighouden met organisatie, visie en beleid van wetenschap- en techniekonderwijs op hun school krijgen kennis en inspiratie aangereikt en hebben ruime gelegenheid om onderling ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Inhoud van de serie

De webinarserie ‘Organisatie van W&T-onderwijs’ zoomt in op de organisatorische kant van starten met en verankeren van W&T in het primair onderwijs. In iedere aflevering deelt een inhoudelijk expert de laatste inzichten uit onderzoek en belicht een ervaringsdeskundige schoolleider of W&T-coördinator de praktijk. Deelnemers kunnen via de chat hun vragen, opmerkingen en ervaringen delen met sprekers en elkaar. Deel 1 en 2 hebben al plaatsgevonden, daarvan kun je de presentatie hieronder bekijken.

Bekijk de presentatie in de opname van webinar 1 ‘Visie en beleid voor W&T’
Tijdens deze eerste sessie gaat dr. Hanno van Keulen, lector leiderschap in onderwijs aan de Hogeschool Windesheim en als onderzoeker verbonden aan TechYourFuture, in op de organisatorische kant van W&T-onderwijs invoeren op je school. Bekijk hier de presentatie van Hanno van Keulen.

Bekijk de presentatie in de opname van webinar 2 ‘Leiding geven aan verandering’
Gastspreker bij dit webinar is dr. Karin Brouwer-Truijen, Coursedirector Master Educational Leadership Hogeschool Saxion en als onderzoeker verbonden aan TechYourFuture. Zij gaat in op draagvlak: hoe creëer je dit binnen het team? Wat moet je leerkrachten bieden om in de ‘W&T-stand’ te komen? En hoe geef je leiding aan de verandering die W&T met zich meebrengt? Bekijk hier de presentatie van Karin Brouwer-Truijen.

Bekijk de presentatie in de opname van webinar 3 ‘W&T verankeren’
Dr. Tim Post, onderwijspsycholoog en zelfstandig onderwijsadviseur en -ontwikkelaar voor het primair onderwijs en als onderzoeker verbonden aan TechYourFuture, is gastspreker tijdens dit webinar. Hij zoomt in de verankering van W&T in het onderwijs: welke mogelijkheden heb je daarvoor? En welke voorwaarden gelden voor een succesvolle verankering? Bekijk hier de presentatie van Tim Post.

Onderlinge uitwisseling centraal

Een belangrijk doel van deze webinarserie is het onderling uitwisselen: deelnemers leren van elkaar. Laat je inspireren door de kennis, ervaringen en ideeën van collega’s van andere basisscholen. Tijdens het webinar wordt je als deelnemer gestimuleerd om na te denken over je eigen praktijk. Na afloop ontvang je bovendien documentatie, tools en praktische voorbeelden die in het webinar aan de orde kwamen. Zo bieden Jet-Net & Technet en TechYourFuture je praktische handvatten om W&T succesvol te organiseren en te implementeren op jouw school.