Vakkanjer Junior

Vakkanjer Junior is een uitvindwedstrijd waarbij leerlingen uit groep 7 en 8 aan de slag gaan met een probleem van een echte opdrachtgever. Het is een educatief programma waarin leerlingen vanuit onderzoekend en ontwerpend leren een innovatieve oplossing bedenken voor een probleem.

Interactieve gastles

In een interactieve kick-off van twee uur gaan leerlingen aan de slag. Een gastdocent vertelt over de opdrachtgever en het probleem. Dan begint de challenge en wordt de klas uitgedaagd om innovatieve ideeën te bedenken. Dit idee werken ze uit tot tekening.

Vakmanschap ontdekken

Leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun vakmanschap met Vakkanjer Junior. Met een echte uitdaging van een echte opdrachtgever dagen we leerlingen uit innovatieve ideeën te ontwikkelen en oplossingen te bedenken. Een opdracht waarmee leerlingen waardevolle stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling.

Realistische opdracht

De Vakkanjers opereren als een bedrijf in het klein voor een echte opdrachtgever met een echte opdracht. In teamverband bedenken (en in sommige gevallen bouwen) de leerlingen een innovatief idee. Leerzaam, authentiek en leuk.

Meer samenwerking met bedrijven

Deelname versterkt de samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven: bedrijven helpen en inspireren de teams onder meer door het geven van feedback op hun ideeën en ontwerpen. Samen kunnen scholen en bedrijven er zo voor zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de bedrijfspraktijk en andersom.

Ben je als school of bedrijf geïnteresseerd om deel te nemen aan Vakkanjer Junior, of wil je meer informatie? Klik dan op onderstaande button.

Meer informatie en aanmelden