Landelijk netwerk van contactpersonen

Technologie heeft de toekomst! De komende jaren zijn er volop mogelijkheden voor iedereen die een uitdagende baan wil op het gebied van techniek, technologie en ICT. Jet-Net & TechNet is een groot landelijk netwerk waarbinnen scholen en bedrijven samenwerken. We geven kinderen en jongeren een reëel en positief beeld van technische beroepen, zodat ze een bewuste keuze kunnen maken voor een technisch profiel, studie en carrière. Zo bereiden we hen voor op toekomstige vragen van de arbeidsmarkt. We doen dit door het bedrijfsleven en het funderend onderwijs te inspireren, adviseren en faciliteren in hoe zij de samenwerking op een structurele en duurzame manier vorm kunnen geven.

Regiocoördinatoren

Het vormgeven van de samenwerking doe je niet alleen. Jet-Net & TechNet helpt je hierbij. De regiocoördinatoren verbinden regionaal de wensen van bedrijven en scholen met elkaar. Ze ondersteunen in het opstarten, vormgeven en verder ontwikkelen van de samenwerking tussen basisscholen en middelbare scholen en bedrijven in de regio. Denk bijvoorbeeld aan het concretiseren van activiteiten, het vormgeven van gastlessen en bedrijfsbezoeken of het laten aansluiten van activiteiten bij de visie van het bedrijf of het curriculum van de school. De regiocoördinatoren hebben overzicht in wat er in de regio op de planning staat en begeleiden scholen en bedrijven om de samenwerking soepel te laten verlopen. Regiocoördinatoren kunnen dankzij hun jarenlange ervaring uitleggen wat werkt, kennen mooie voorbeelden en handvatten en hebben daarbij zicht op landelijke ontwikkelingen.

Hieronder kun je zien welke contactpersoon actief is bij jou in de buurt:

1) Noord: Rein Doek (r.doek@jet-net.nl, 06-46112965) – Groningen

 • Hetty Hilbink (h.hilbink@jet-net.nl. 06-41043943) – Friesland
 • Helmar Rouwenhorst (h.rouwenhorst@jet-net.nl, 06-48250285) – Drenthe

2) Oost: Sebastiaan Smit (s.smit@jet-net.nl, 06-10680730)

 • Marike van Wezenberg (m.vanwezenberg@jetnet.nl, 06-24739700) – Gelderland
 • Ivo Solinger (i.solinger@jet-net.nl, 06-40615800) -Overijssel – regio Zwolle
 • Angelique Fiselier (a.fiselier@jet-net.nl, 06-53523377) – Overijssel – regio Twente

3) Zuid-Oost: Sandra Tegtmeier (s.tegtmeier@jet-net.nl, 06-82803073)

 • Lianne van den Wittenboer (l.vdwittenboer@jet-net.nl, 06-46084824) – Brabant – regio Eindhoven
 • Tessa Timmermans (t.timmermans@jet-net.nl, 06-20863507) – Limburg

4) Zuid-West: Tirza de Jong (t.dejong@jet-net.nl, 06-41864460) – Brabant-West

 • Rian van Noord (r.vannoord@jet-net.nl, 06-21839939) – Zuid-Holland
 • Huis van de Techniek, Dick Schipper (huisvandetechniek@jet-net.nl, 0115-724993) – Zeeland

5) Noord-West: Erik de Mink (e.demink@jet-net.nl, 06-53737563) – Noord-Holland

 • Ivo Solinger (i.solinger@jet-net.nl, 06-40615800) – Flevoland
 • Frank van der Sluijs (f.vandersluijs@jet-net.nl, 06-29516257) – Utrecht, Gooi & Vechtstreek