Landelijk netwerk van contactpersonen

Jet-Net & TechNet is een groot landelijk netwerk waarbinnen scholen en bedrijven samenwerken. We geven kinderen en jongeren een reëel en positief beeld van technische beroepen, zodat ze een bewuste keuze kunnen maken voor een technisch profiel, studie en carrière. Zo bereiden we hen voor op toekomstige vragen van de arbeidsmarkt. We doen dit door het bedrijfsleven en het funderend onderwijs te inspireren, adviseren en faciliteren in hoe zij de samenwerking op een structurele en duurzame manier vorm kunnen geven.

Regiocoördinatoren

Het vormgeven van de samenwerking doe je niet alleen. Jet-Net & TechNet helpt je hierbij. Elke provincie heeft een vaste regiocoördinator: hét primaire aanspreekpunt voor lokale scholen en bedrijven.

De regiocoördinatoren verbinden binnen de regio en lokaal de wensen van bedrijven en scholen met elkaar. Ze ondersteunen in het opstarten, vormgeven en verder ontwikkelen van de samenwerking tussen basisscholen en middelbare scholen en bedrijven lokaal en in de regio. Denk bijvoorbeeld aan het concretiseren van activiteiten, het vormgeven van gastlessen en bedrijfsbezoeken of het laten aansluiten van activiteiten bij de visie van het bedrijf of het curriculum van de school. Doordat regiocoördinatoren overzicht hebben over wat er in de regio op de planning staat kunnen ze kansen benutten voor nieuwe samenwerkingen. Dankzij hun jarenlange ervaring en zicht op landelijke ontwikkelingen weten ze wat werkt, kunnen ze uitleggen waarom, kennen ze mooie voorbeelden en kunnen ze je voorzien van praktische handvatten.

Landsdelen en accounthouders

Om onze ondersteuning nog beter te kunnen uitvoeren, hanteren we een nieuwe structuur van vijf landsdelen, elk met een accounthouder. De accounthouder houdt overzicht over alle activiteiten waar de regiocoördinatoren binnen zijn/haar team actief bij betrokken zijn. Denkt en opereert voorbij de provinciegrenzen. Zorgt dat de regiocoördinatoren van bijvoorbeeld Groningen, Friesland en Drenthe extra nauw samenwerken en weten wat er over en weer speelt. Naast afstemming binnen het team regiocoördinatoren heeft de accounthouder als hoofdtaak om intensief contact te onderhouden met netwerken en andere samenwerkingsverbanden binnen de regio.

Hieronder kun je zien welke contactpersoon actief is bij jou in de buurt:

Bekijk contactpersonen