Internationaal

‘Jet-Net is a powerful example in Europe’ – José Manuel Durão Barroso, (voormalig) voorzitter Europese Commissie

Scroll down for English version

De manier waarop onderwijs en bedrijfsleven samenwerken binnen Jet-Net & TechNet, is in 2008 voor het eerst als good practice benoemd in Europa. De toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, Barosso, bestempelde Jet-Net als ‘a powerful example in Europe’. Sindsdien is de organisatie betrokken geweest bij verschillende Europese projecten, waaronder InGenouis (2011-2014) en Scientix 2 (2014-2016).  Via Platform Talent voor Technologie is Jet-Net & TechNet partner van de EU STEM Coalition.

EU Stem Coalition

De EU STEM Coalition is een Europees netwerk van nationale STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) platforms. STEM platforms zijn organisaties die (meestal) zijn opgericht door de nationale overheid, met als doel om het aantal afgestudeerden in STEM te verhogen en de skills mismatch te verkleinen. Kerneigenschappen van de platformaanpak zijn de nauwe samenwerking tussen de triple helix van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, en een sterk geregionaliseerde implementatie. Op lange termijn heeft de EU STEM Coalition tot doel dat alle EU lidstaten een nationale STEM strategie hebben.

Lees hier meer over de EU STEM Coalition.

— English version —

The way in which education and industry cooperate within Jet-Net & TechNet got first noticed as a good practice in Europe in 2008. Former president of the European Commission, Barosso, named Jet-Net ‘a powerful example in Europe’. Since then the organisation has been involved in several European projects, such as InGenious (2011-2014) and Scientix 2 (2014-2016). Through the Dutch STEM platform, Platform Talent voor Technologie, Jet-Net & TechNet is involved in the EU STEM Coalition.

EU Stem Coalition

The EU STEM Coalition a Europe-wide network of national STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) platforms. STEM platforms are organisations (usually) established by governments to increase the number of STEM graduates and reduce skills mismatch. Key characteristics of the platform approach are the close cooperation between the ‘triple helix’ of government, education and industry, and strongly regionalised implementation. In the long term, the EU STEM Coalition aims to bridge the skills gap by having a national STEM strategy in place in all EU member states.

 More information about the EU STEM Coalition via www.stemcoalition.eu

Ons groeiende netwerk is opzoek naar nieuwe bedrijven!