Ondersteuning door een techniekcoach

Jet-Net & TechNet heeft een groot landelijk netwerk van techniekcoaches die basisscholen begeleiden bij het invoeren van wetenschap & technologie-onderwijs. Zij helpen je graag op school met:

Inspiratieworkshop W&T

Tijdens deze laagdrempelige kennis- en inspiratiesessie op school wordt het hele schoolteam geënthousiasmeerd voor W&T-onderwijs. Leerkrachten ervaren dat het geven van een W&T-les niet moeilijk is en krijgen inzicht in de manier waarop je met W&T aan de kerndoelen voldoet. Meer lezen over deze workshop.

Inspiratieles voor basisscholen

We bieden verschillende uitgewerkte lessen over diverse W&T-onderwerpen aan, gebaseerd op de principes van Onderzoekend & Ontwerpend Leren. In samenwerking met de leerkracht geeft een techniekcoach een Inspiratieles. Meer lezen over de Inspiratieles voor basisscholen.