Regionale partnernetwerken

Om zoveel mogelijk impact te creëren én zoveel mogelijk leerlingen te bereiken, werkt Jet-Net samen met andere regionale netwerken in het primair en voortgezet onderwijs: regionale W&T-netwerken, Toptechniek in Bedrijf, VO-HO netwerken en Sterk Techniekonderwijs.

Regionale W&T-netwerken

In Nederland zijn er acht regionale W&T-netwerken actief in het primair onderwijs. Zij richten zich op het activeren en stimuleren van alle basisscholen om W&T-onderwijs aan te bieden. De netwerken hebben een loketfunctie en kunnen scholen helpen bij de vraagformulering en invulling van wetenschap- en techniekonderwijs. Elke regio heeft zijn eigen dynamiek en eigen behoeftes en elk netwerk ontwikkelt zijn eigen, regiospecifieke stimuleringsprogramma. Hiermee helpen de regionale netwerken basisscholen om W&T in hun onderwijsprogramma op te nemen op de manier die past bij de school. Meer informatie over regionale W&T netwerken

Toptechniek in Bedrijf

Toptechniek in bedrijf (TiB) streeft naar een toekomstbestendig technisch vmbo en mbo. Het programma heeft als doel de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch tussen de uitstroom van studenten in het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de regionale arbeidsmarkt te verkleinen. Binnen het programma werken onderwijs, overheden en het bedrijfsleven in 26 regionale samenwerkingsverbanden aan regionale ambities, met als doel meer vakmensen op te leiden voor de toekomst. Meer informatie over Toptechniek in Bedrijf

Regionale VO-HO netwerken

De tien regionale VO-HO netwerken zijn een ketensamenwerking tussen universiteiten, hogescholen, VO-scholen (havo/vwo), eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en het bedrijfsleven. De netwerken bieden een breed palet aan activiteiten voor zowel docenten als leerlingen. Gezamenlijk vormen ze een landelijk dekkende, educatieve infrastructuur gericht op vakvernieuwing, aansluiting tussen VO en HO en (docent)professionalisering. Meer informatie over regionale VO-HO netwerken

Sterk Techniekonderwijs

Binnen het netwerk van Sterk Techniekonderwijs werken 77 regionale samenwerkingsverbanden van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Omdat de arbeidsmarkt overal anders is en daarmee de vraag naar technische personeel verschilt, zijn er regionaal verschillen in het onderwijsaanbod. Ieder regionaal samenwerkingsverband werkt vanuit een eigen plan aan specifieke activiteiten om regionaal het technisch onderwijs te versterken en te verbeteren. Meer informatie over Sterk Techniekonderwijs.