Regionale partnernetwerken

Jet-Net & TechNet werken samen met verschillende regionale netwerken in het primair en voortgezet onderwijs: Toptechniek in Bedrijf, Regionale W&T Netwerken en VO-HO netwerken.

Toptechniek in Bedrijf

Toptechniek in bedrijf (TiB) streeft naar een toekomstbestendig technisch vmbo en mbo. Het programma heeft als doel de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch tussen de uitstroom van studenten in het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de regionale arbeidsmarkt te verkleinen. Binnen het programma werken onderwijs, overheden en het bedrijfsleven in 26 regionale samenwerkingsverbanden aan regionale ambities, met als doel meer vakmensen op te leiden voor de toekomst.

Meer informatie over Toptechniek in Bedrijf

Regionale W&T netwerken

Met een blik op de snel veranderende toekomst, zijn overheid, onderwijs en het bedrijfsleven het erover eens. Wetenschap en technologie moet een vaste plek krijgen in het curriculum. In de aankomende curriculumherziening buigen leraren en schoolleiders zich over de vraag hoe dit vorm moet krijgen. In voorbereiding hierop is in het Techniekpact afgesproken dat alle scholen in 2020 aandacht moeten besteden aan wetenschap en techniek (w&t). Om scholen daarbij te ondersteunen en de start te stimuleren, zijn acht regionale bètatechniek netwerken po-vo samengesteld.

Meer informatie over regionale W&T netwerken

Regionale VO-HO netwerken

De tien regionale VO-HO netwerken zijn een ketensamenwerking tussen universiteiten, hogescholen, VO-scholen (havo/vwo), eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en het bedrijfsleven. De netwerken bieden een breed palet aan activiteiten voor zowel docenten als leerlingen. Gezamenlijk vormen ze een landelijk dekkende, educatieve infrastructuur gericht op vakvernieuwing, aansluiting tussen VO en HO en (docent)professionalisering.

Meer informatie over regionale VO-HO netwerken