Europees netwerk

‘Jet-Net is a powerful example in Europe’ – José Manuel Durão Barroso, (voormalig) voorzitter Europese Commissie

De manier waarop onderwijs en bedrijfsleven samenwerken binnen Jet-Net, is in 2008 voor het eerst als good practice benoemd in Europa. De toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, Barosso, bestempelde Jet-Net als ‘a powerful example in Europe’. Sindsdien is de organisatie betrokken geweest bij verschillende Europese projecten, waaronder InGenouis (2011-2014) en Scientix 2 (2014-2016).  Via Platform Talent voor Technologie is Jet-Net partner van de EU STEM Coalition.

EU Stem Coalition

De EU STEM Coalition is een Europees netwerk van nationale STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) platforms. STEM platforms zijn organisaties die (meestal) zijn opgericht door de nationale overheid, met als doel om het aantal afgestudeerden in STEM te verhogen en de skills mismatch te verkleinen. Kerneigenschappen van de platformaanpak zijn de nauwe samenwerking tussen de triple helix van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, en een sterk geregionaliseerde implementatie. Op lange termijn heeft de EU STEM Coalition tot doel dat alle EU-lidstaten een nationale STEM strategie hebben.

Lees hier meer over de EU STEM Coalition.