Aanspreekpunt in de regio

Regiocoördinatoren

Het vormgeven van de samenwerking doe je niet alleen: Jet-Net & TechNet helpt je hierbij. Elke provincie heeft een vaste regiocoördinator: hét primaire aanspreekpunt voor lokale scholen en bedrijven.

De regiocoördinatoren verbinden lokaal en regionaal de wensen van bedrijven en scholen met elkaar. Ze ondersteunen in het opstarten, vormgeven en verder ontwikkelen van de samenwerking tussen basisscholen en middelbare scholen en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het concretiseren van activiteiten, het vormgeven van gastlessen en bedrijfsbezoeken of het laten aansluiten van activiteiten bij de visie van het bedrijf of het curriculum van de school. Doordat regiocoördinatoren overzicht hebben over wat er in de regio op de planning staat kunnen ze kansen benutten voor nieuwe samenwerkingen. Dankzij hun jarenlange ervaring en zicht op landelijke ontwikkelingen weten ze wat werkt, kunnen ze uitleggen waarom, kennen ze mooie voorbeelden en kunnen ze je voorzien van praktische handvatten.

Neem contact op met de regiocoördinator in jouw regio.

Landsdelen en accounthouders

Om onze ondersteuning nog beter te kunnen uitvoeren, hanteren we een structuur van vijf landsdelen, elk met een accounthouder. De accounthouder is de verbinder tussen het landelijke programma en de regionale uitvoering. Vanuit die rol onderhoudt hij/zij intensief contact met organisaties, netwerken en andere samenwerkingsverbanden binnen het landsdeel.