Ook deelnemer worden?

Lees meer

De Bèta&TechMentality-scan

De Bèta&TechMentality-scan komt voort uit het Bèta&TechMentality-model. Dit model is als een ‘bril’ waarmee je nog scherper naar motivaties, belemmeringen en mogelijke interesse van jongeren voor techniek en technologie kunt kijken. Het Bèta&TechMentality-model onderscheidt vijf verschillende bètatypes: de Vernieuwer, de Ontdekker, de Creatieve Maker, de Doener en de Maatschappelijke Toepasser. Deze types voorkomen dat jongeren als één uniforme groep worden behandeld als het om techniek en technologie gaat. Dankzij de types zie je sneller wat nodig is om al die verschillende jongeren met hun diverse drijfveren te inspireren.

Wat doet de scan?

De Bèta&TechMentality-scan laat je kort kennismaken met het Bèta&TechMentality-model en de vijf verschillende bètatypes. Daarnaast geeft de scan je team of werkgroep inzicht in hoeverre je in je onderwijs, (LOB-)activiteiten en communicatie aansluit bij wat deze verschillende typen jongeren drijft en aanspreekt op het gebied van techniek en technologie. Het invullen van de scan is op zichzelf al leerzaam door de filmpjes, tips en achtergrondinformatie die je tegenkomt. Zo wordt het gemakkelijker verschillende invalshoeken te kiezen en uit te proberen en zo je lessen en activiteiten te vullen met inspirerende verhalen en contexten.

Hoe werkt de scan?

Het invullen van de scan neemt zo’n tien tot vijftien minuten in beslag. Er verschijnen veertien stellingen waarbij je kunt aangeven of de stelling zeer van toepassing, enigszins van toepassing, niet erg van toepassing of geheel niet van toepassing is. De stellingen kun je op twee gebieden invullen: het onderwijs (onderwijsontwikkeling, didactische vormen, keuzevakken en opdrachten) en loopbaanoriëntatie en -begeleiding en studie oriënterende activiteiten. Je kunt er ook voor kiezen om de scan voor één van deze thema’s in te vullen. De scan is individueel in te vullen, maar ook door meerdere mensen van één school, netwerk of samenwerkingsverband. Zo ontstaat een totaalbeeld van de groep.

Wat kan ik met de resultaten?

De scan laat zien in hoeverre je inzichten van het Bèta&TechMentality-model al toepast. Daarnaast krijg je concrete tips en manieren om deze inzichten verder of meer te gebruiken in je onderwijs of LOB-activiteiten. Nadat de scan is doorlopen kunnen de resultaten worden bewaard, geprint of gemaild. De resultaten worden weergegeven in een spinnenwebdiagram. Hierin wordt overzichtelijk weergegeven op welke aspecten van het model er steviger ingezet kan worden.

Je kunt de scan alleen of met je team invullen. Wanneer de scan met meerdere collega’s is ingevuld, wordt een gemiddelde van het resultaat berekend. Hierdoor krijg je een goed beeld van hoe de school de inzichten uit het model gerichter kan inzetten om verschillende typen jongeren aan te spreken. De uitkomsten van de scan kun je gebruiken als gespreksstarter om verder aan de slag te gaan met het enthousiasmeren van jongeren voor techniek en technologie.

Naar de scan

Het gebruik van de scan is kosteloos, je moet alleen even een account aanmaken om de resultaten te kunnen zien. Probeer het zelf: www.betatechmentalityscan.nl

Terug naar overzicht

Meer inspiratie